« Psal 41:8 Księga Psalmów 41:9 Psal 41:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(40:10) Bowiem człowiek pokoja mego, w jegoż jeśm pwał, jenże jadł chleby moje, uwieliczył na mię zdradę.
2.PS.PUŁAWSKI(40:10) Bowiem człowiek pokoja mego, w jegoż jeśm pwał, jenże jadł chleby moje, wieliką jest uczynił na mię obłudę.
3.WUJEK.1923(41:10) Albowiem człowiek pokoju mego, któremum ufał, który jadał chleb mój, wielkie uczynił nademną podejście.
4.GDAŃSKA.1881(41:10) Także i ten, z którymem żył w pokoju, któremum ufał, który chleb mój jadał, podniósł piętę przeciwko mnie.
5.GDAŃSKA.2017Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który jadł mój chleb, podniósł przeciwko mnie piętę.
6.PS.BYCZ.1854(41:10) Nawet człowiek, przyjazny-mi, com się-upewniał w-nim, jadający chléb-mój, podniósł na-mnie piętę.
7.GÖTZE.1937(41:10) Nawet przyjaciel mój, któremu ufałem, który chleb mój jadał, podniósł piętę przeciwko mnie.
8.CYLKOW(41:10) Nawet przyjaciel mój, na którym polegałem, który jada chléb mój, podniósł na mnie stopę.
9.KRUSZYŃSKI(41:10) Również człowiek pokoju mego, któremu ufałem, który chleb mój jadał, podniósł przeciwko mnie piętę.
10.ASZKENAZY(41:10) Ba, nawet ten, z którvm mnie łączyło przymierze pokoju, do którego odnosiłem się z pełną ufnością, który jada mój chleb, jakżesz podstępnie zachował się wobec mnie.
11.SZERUDA(41:10) Nawet bliźni, z którym żyłem w pokoju, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(40:10) Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.
13.TYSIĄCL.WYD5(41:10) Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.
14.BRYTYJKA(41:10) Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, Który jadł mój chleb, Podniósł piętę przeciwko mnie.
15.POZNAŃSKA(41:10) Nawet przyjaciel mój, na którym polegałem i który chleb mój spożywał, podstępnie przeciw mnie wystąpił.
16.WARSZ.PRASKA(41:10) Nawet ten, któremu jak przyjacielowi zaufałem, a który żywił się moim chlebem, teraz na mnie nastaje.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(41:10) Nawet mój przyjaciel, na którym polegałem, który jadał mój chleb, podniósł na mnie stopę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(41:10) Nawet mój przyjaciel, któremu zaufałem, Ten, który jadł mój chleb, Wystąpił przeciwko mnie zdradziecko.
19.TOR.PRZ.2023Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który jadł mój chleb, podniósł przeciwko mnie piętę.