« Mar 6:16 Ewangelia Marka 6:17 Mar 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ten Herod posławszy pojmał był Johana, i dał go do ciemnice dla Herodyady żony Filippa brata swego, bo ją był pojął.
2.WUJEK.1923Albowiem ten Herod posłał i poimał Jana i związał go w ciemnicy dla Herodyady, żony Filipa, brata swego, iż ją był pojął.
3.RAKOW.NTAbowiem sam Herod posławszy pojmał był Jana, i związał go w ciemnicy, dla Herodyady żony Filippa brata swego, iż ją był pojął.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem tenże Herod posławszy pojmał Jana, i wsadził go do więzienia dla Herodyjady, żony Filipa, brata swego, iż ją był pojął za żonę.
5.GDAŃSKA.2017Sam Herod bowiem kazał schwytać Jana i wtrącić go do więzienia z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, gdyż pojął ją za żonę.
6.SZCZEPAŃSKITenże bowiem Herod przez wysłańców pojmał był Jana i skuł go w więzieniu z powodu Herodyady, żony Filipa, brata swego, gdyż ją pojął w małżeństwo.
7.GRZYM1936Ten właśnie Herod kazał pojmać Jana i zatrzymał go w więzieniu z powodu Herodjady, żony Filipa, brata swego, którą pojął za żonę.
8.DĄBR.WUL.1973Sam bowiem Herod posłał i pojmał był Jana, i skuł go w więzieniu z przyczyny Herodiady, żony Filipa, brata swego, że ją był pojął.
9.DĄBR.GR.1961Sam bowiem Herod posłał i pojmał Jana i skuł go w więzieniu z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, którą sam wziął za żonę.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego, Filipa, którą wziął za żonę.
11.BRYTYJKAAlbowiem sam Herod posłał i pojmał Jana, i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę,
12.POZNAŃSKABo Herod kazał ująć Jana i trzymał go skutego w więzieniu z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, bo wziął ją sobie za żonę.
13.WARSZ.PRASKAHerod bowiem przez swoich wysłanników pochwycił Jana i zakuwszy go w kajdany trzymał w więzieniu. Powodem zaś była Herodiada, którą pojął za żonę, choć była żoną brata jego Filipa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem sam Herod posłał, pojmał Jana oraz wsadził go do więzienia z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, bo ją poślubił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSam Herod bowiem posłał żołnierzy, aresztował Jana i osadził go w więzieniu. Powodem była Herodiada, żona jego brata Filipa, którą sam pojął za żonę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana, i związał go w więzieniu z powodu Herodiady, żony Filipa, swojego brata, gdyż ją poślubił.