« Mar 6:27 Ewangelia Marka 6:28 Mar 6:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyniósł głowę jego na misie, i dał ją panience, a panienka dała ją matce swej.
2.WUJEK.1923I ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie i oddał ją dziewce, a dziewka oddała ją matce swéj.
3.RAKOW.NTI przyniósł głowę jego na misie, i oddał ją Panience, a Panienka oddała ją matce swej.
4.GDAŃSKA.1881i przyniósł głowę jego na misie, a dał ją dzieweczce, a dzieweczka dała ją matce swojej.
5.GDAŃSKA.2017Potem przyniósł na misie jego głowę i dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała ją swojej matce.
6.SZCZEPAŃSKIi przyniósł jego głowę na misie i dał ją dziewczynie, a dziewczę oddało <ją> matce swej.
7.GRZYM1936i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczynie a ona zaniosła matce.
8.DĄBR.WUL.1973I ściął go w więzieniu, i przyniósł głowę jego na misie, i podał ją dziewczęciu. A dziewczę oddało ją matce swojej.
9.DĄBR.GR.1961(6:28b) przyniósł głowę jego na misie i podał ją dziewczęciu. A dziewczę oddało ją matce swojej.
10.TYSIĄCL.WYD5i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce.
11.BRYTYJKAI przyniósł głowę jego na misie i dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało ją matce swojej.
12.POZNAŃSKAI przyniósł jego głowę na półmisku, i podał ją dziewczynie, a dziewczyna dała ją swojej matce.
13.WARSZ.PRASKAprzyniósł na misie jego głowę i dał ją dziewczynie, a dziewczyna oddała ją matce.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on poszedł, ściął go w więzieniu, przyniósł na półmisku jego głowę i dał ją dzieweczce, a dzieweczka dała ją swojej matce.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITnastępnie przyniósł jego głowę na półmisku i dał ją dziewczynie, a ta swojej matce.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy on poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł jego głowę na tacy, i dał ją dziewczynce, a dziewczynka dała ją swojej matce.