« Mar 6:32 Ewangelia Marka 6:33 Mar 6:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widzieli je idące, i poznali je mnodzy, i pieszo ze wszytkich miast zbieżeli się tam, i uprzedzał je, i zeszli się do niego.
2.WUJEK.1923I widzieli je odjeżdżające, i poznali mnodzy i zbieżeli się tam pieszo ze wszech miast i uprzedzili je.
3.RAKOW.NTI widziały je odchodzące ony tłumy; i poznało go wiele ich; i pieszo ze wszytkich miast zbieżeli się tam, i uprzedzili je, i przyszli do niego.
4.GDAŃSKA.1881A widząc je lud, że odjeżdżali, poznało go wiele ich, i zbieżeli się tam pieszo ze wszystkich miast, i poprzedzili je, i zgromadzili się do niego.
5.GDAŃSKA.2017A ludzie widzieli, że odpływają. Wielu go poznało i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, wyprzedzili ich i zgromadzili się przy nim.
6.SZCZEPAŃSKIAle zauważono ich odjazd, i wielu zrozumiało <ich>; toteż pieszo, ze wszystkich miasteczek, biegli tam, a nawet ich wyprzedzili.
7.GRZYM1936I zobaczyli, że odjeżdżają i zwiedziało się wielu, to też pieszo zbiegli się tam ze wszystkich miast i uprzedzili ich.
8.DĄBR.WUL.1973A wielu widziało ich odpływających i domyśliwszy się dokąd, zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast i wyprzedzili ich.
9.DĄBR.GR.1961A wielu widziało ich odjeżdżających i domyśliwszy się dokąd, zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast i wyprzedzili ich.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
11.BRYTYJKAAle widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu, i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli, i wyprzedzili ich.
12.POZNAŃSKALecz wielu widziało, jak odpływali, i wiedzieli dokąd, i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, i byli już przed nimi.
13.WARSZ.PRASKALecz zauważono ich, gdy odpływali. I rozpoznało [ich] wielu. Ściągnęli tedy pieszo ze wszystkich miast, a niektórzy nawet ich uprzedzili.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tłum zobaczył ich odchodzących i wielu go poznało, więc zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, wyprzedzili ich, oraz się przy nim zgromadzili.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz zauważono, jak odpływają, i wielu ich rozpoznało, dlatego lądem zbiegli się tam ze wszystkich miast - nawet ich wyprzedzili.
16.TOR.NOWE.PRZ.A tłumy ujrzały ich, że odpłynęli, i wielu poznało Go, i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, i wyprzedzili ich, zgromadzając się przy Nim.