« Mar 6:36 Ewangelia Marka 6:37 Mar 6:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on odpowiedając, rzekł im: Dajcie wy im jeść, i rzekli mu: szedszy kupmy za dwieście denarzów chleba a dajmy im jeść.
2.WUJEK.1923A odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I rzekli mu: Szedłszy kupimy za dwieście groszy chleba a damy im jeść?
3.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy, rzekł im: Dajcie im wy jeść. I mówią mu: Odszedszy kupimy za dwieście groszy chlebów, a dajmy im jeść.
4.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I rzekli mu: Szedłszy kupimy za dwieście groszy chleba, a damy im jeść?
5.GDAŃSKA.2017Lecz on im odpowiedział: Wy dajcie im jeść. Zapytali go więc: Czy mamy pójść i za dwieście groszy kupić chleba, i dać im jeść?
6.SZCZEPAŃSKIA <On> odpowiadając rzekł im: Dajcie wy im jeść! Mówią więc doń: Czyż mamy pójść, zakupić chleba za dwieście denarów, aby dać im jeść?
7.GRZYM1936A odpowiadając im, rzecze: Wy dajcie im jeść. Rzekli mu: Czy mamy kupić za dwieście groszy chleba i dać im jeść?
8.DĄBR.WUL.1973A odpowiadając rzekł im: Dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu: Czyż mamy iść i kupić za dwieście denarów chleba, a dać im jeść?
9.DĄBR.GR.1961A odpowiadając rzekł im: Dajcie wy im jeść. A oni mówią mu: Czyż mamy iść i kupić za dwieście denarów chleba, a dać im jeść?
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz On im odpowiedział: Wy dajcie im jeść! Rzekli Mu: Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?
11.BRYTYJKAA On, odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im jeść. I powiedzieli mu: Czy mamy pójść i kupić chleba za dwieście denarów i dać im jeść?
12.POZNAŃSKAOn zaś odpowiedział im: - Wy dajcie im jeść! Mówią Mu: - Czy mamy iść i kupić za dwieście denarów chleba i dać im jeść?
13.WARSZ.PRASKALecz On odpowiadając rzekł do nich: To wy dajcie im jeść. A oni mówią na to: Czyż mamy pójść, by za dwieście denarów kupić chleba i dać im jeść?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on odpowiadając, rzekł im: Dajcie wy im zjeść. Więc mu mówią: Mamy odejść, kupić za dwieście denarów chleba i mamy dać im zjeść?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA On na to: Wy dajcie im jeść. Wtedy Go zapytali: Czy mamy iść, nakupić chleba za dwieście denarów i dać im zjeść?
16.TOR.NOWE.PRZ.A On w odpowiedzi, rzekł do nich: Wy dajcie im jeść. I powiedzieli do Niego: Czy mamy pójść i kupić chlebów za dwieście denarów, i dać im jeść?