« Mar 6:5 Ewangelia Marka 6:6 Mar 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dziwował się prze niewiarę ich, i chodził po wsiach okolicznych nauczając.
2.WUJEK.1923A dziwował się dla niedowiarstwa ich: i obchodził miasteczka okoliczne nauczając.
3.RAKOW.NTI dziwował się dla niedowiarstwa ich, i obchodził miasteczka okoliczne, nauczając.
4.GDAŃSKA.1881A dziwował się niedowiarstwu ich, i obchodził okoliczne miasteczka, nauczając.
5.GDAŃSKA.2017I dziwił się ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wioski, nauczając.
6.SZCZEPAŃSKII dziwił się ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne osady i nauczał.
7.GRZYM1936I dziwił się ich niedowiarstwem. Ale obchodził wioski okoliczne i głosił tam Słowo Boże.
8.DĄBR.WUL.1973A dziwił się niedowiarstwu ich. I obchodził okoliczne osady nauczając.
9.DĄBR.GR.1961A dziwił się niedowiarstwu ich. I obchodził okoliczne osady nauczając.
10.TYSIĄCL.WYD5Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.
11.BRYTYJKAI dziwił się ich niedowiarstwu. I obchodził okoliczne osiedla, i nauczał.
12.POZNAŃSKAI dziwił się ich niedowiarstwu, i obchodził okoliczne wioski i nauczał.
13.WARSZ.PRASKAI dziwił się także ich niedowiarstwu. I obchodził okoliczne wsie i nauczał.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I dziwił się z powodu ich niedowiarstwa. Obchodził też okoliczne miasteczka, nauczając.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI dziwił się ich niedowiarstwu. Ponadto obchodził okoliczne wsie i nauczał.
16.TOR.NOWE.PRZ.I dziwił się z powodu ich niewiary; i obchodził okoliczne miasteczka nauczając.