« Mar 6:6 Ewangelia Marka 6:7 Mar 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wezwał dwunaście, i począł je po dwu rozsyłać, i dał im władzą nad duchy nieczystemi.
2.WUJEK.1923I wezwał dwunaście, i począł je po dwu rozsyłać i dał im moc nad duchy nieczystymi.
3.RAKOW.NTI przyzywa onych dwunaście, i począł je posyłać dwa a dwa; i dał im zwierzchność przeciwko duchom nieczystym.
4.GDAŃSKA.1881Tedy zwoławszy do siebie onych dwunastu, począł je po dwóch rozsyłać, i dał im moc nad duchami nieczystymi.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy, przywoławszy do siebie dwunastu, zaczął ich rozsyłać po dwóch. Dał im też moc nad duchami nieczystymi.
6.SZCZEPAŃSKII zwołał Dwunastu i zaczął ich wysyłać po dwóch, i dawał im władzę nad duchami nieczystymi.
7.GRZYM1936Wezwał też do siebie dwunastu i zaczął ich po dwóch wysyłać i dawał im władzę nad złemi duchami.
8.DĄBR.WUL.1973I wezwał dwunastu, i począł ich wysyłać po dwóch, i dawał im władzę nad duchami nieczystymi.
9.DĄBR.GR.1961I wezwał do siebie dwunastu wysyłając ich po dwóch i dając im władzę nad duchami nieczystymi.
10.TYSIĄCL.WYD5Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi
11.BRYTYJKAPotem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch, i dał im moc nad duchami nieczystymi.
12.POZNAŃSKAI wzywa Dwunastu. I zaczął ich wysyłać po dwóch, i dał im władzę nad duchami nieczystymi.
13.WARSZ.PRASKAA potem, przywoławszy do siebie Dwunastu, zaczął ich wysyłać po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem przywołał owych dwunastu oraz zaczął ich wysyłać dwóch za dwoma, i dał im władzę nad nieczystymi duchami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich wysyłać po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przywołał do siebie dwunastu, zaczął ich rozsyłać: dwójkę po dwójce i dał im władzę nad duchami nieczystymi.