« Heb 11:17 List do Hebrajczyków 11:18 Heb 11:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:23) Ku któremu rzeczono było, że w Izaaku będzie tobie nazwane nasienie.
2.WUJEK.1923(Do którego rzeczono: Iż w Izaaku tobie będzie nazwano nasienie.)
3.RAKOW.NTDo którego rzeczono: Iż w Izaaku nazwano będzie tobie nasienie;
4.GDAŃSKA.1881Do którego rzeczono: W Izaaku tobie będzie nazwane nasienie;
5.GDAŃSKA.2017On, któremu powiedziano: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo;
6.JACZEWSKIbo powiedziano do Abrahama: Przez Izaaka przyjdzie ci objecany potomek.
7.SYMONktóremu powiedziano było: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje:
8.DĄBR.WUL.1973bo otrzymał był obietnicę i powiedziane mu było: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.
9.DĄBR.GR.1961Ten, który otrzymał był obietnicę, ofiarował syna jedynego, o którym powiedziane było: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.
10.TYSIĄCL.WYD5któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo.
11.BRYTYJKADo którego powiedziano: Od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje.
12.POZNAŃSKATen, któremu powiedziano: "W Izaaku będziesz miał potomstwo",
13.WARSZ.PRASKAtego, z którym wiązała się obietnica: Przez Izaaka otrzymasz potomstwo.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do niego zostało powiedziane: W Izaaku zostanie ci powołane potomstwo.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi do którego powiedziano: Twoim potomstwem będzie nazywane potomstwo Izaaka.
16.TOR.NOWE.PRZ.Do którego powiedziano: W Izaaku nazwane będzie twoje potomstwo;