« 1Moj 28:13 1 Księga Mojżeszowa 28:14 1Moj 28:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi będzie twe plemię jako proch na ziemi, będziesz rozszyrzon na wschod słuńca i na zachod, na połnocy i na południe, będzieć pożegnano w tobie a w twem siemieniu wszytko ludzskie pokolenie na ziemi.
2.WUJEK.1923I będzie nasienie twe jako proch ziemie: rozszerzysz się na zachód i na wschód: na północy i na południe: i będą błogosławione w tobie i w nasieniu twojem wszystkie pokolenia ziemie.
3.GDAŃSKA.1881A będzie nasienie twoje jako proch ziemi, i rozmnożysz się na zachód, i na wschód, i na północy, i na południe; a będą ubłogosławione w tobie wszystkie narody ziemi i w nasieniu twojem.
4.GDAŃSKA.2017A twoje potomstwo będzie jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. A w tobie i w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.
5.CYLKOWI będzie potomstwo twoje, jako proch ziemi, i rozprzestrzenisz się ku zachodowi, i ku wschodowi, i ku północy, i ku południowi; a błogosławić się będą tobą wszystkie plemiona ziemi i potomstwem twojém.
6.KRUSZYŃSKIPokolenie twoje będzie jako piasek na ziemi; rozszerzysz się ku zachodowi i wschodowi, ku północy i południu, a w tobie i pokoleniu twojem będą błogosławione wszystkie pokolenia ziemi.
7.MIESESPotomstwo twoje będzie, jak proch ziemi, będziesz rozprzestrzeniał się ku zachodowi i ku wschodowi, ku północy i ku południowi, a wszystkie plemiona ziemi będą sobie błogosławić tobą i potomstwem twojem.
8.TYSIĄCL.WYD5A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków.
9.BRYTYJKAPotomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi.
10.POZNAŃSKATwoje potomstwo będzie jak proch ziemi: rozszerzysz się na zachód i wschód, na północ i na południe. Przez ciebie i twoje potomstwo dostąpią błogosławieństwa wszystkie pokolenia ziemi.
11.WARSZ.PRASKATwoi potomkowie będą tak liczni jak ziarnka pyłu ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Przez ciebie i przez twoje potomstwo wszystkie pokolenia ziemi otrzymają błogosławieństwo.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A twoje potomstwo będzie jak proch ziemi; rozprzestrzenisz się ku zachodowi, ku wschodowi, ku północy i ku południu; także w tobie i w twym potomstwie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi.
13.EIB.BIBLIA.2016Twoje potomstwo natomiast będzie tak liczne jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód i wschód, na północ i na południe. W tobie i w twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie rody ziemi.