« 1Moj 28:18 1 Księga Mojżeszowa 28:19 1Moj 28:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI zdział jest temu mieśćcu Betel, jemuż to drzewiej mowili Luza.
2.WUJEK.1923I nazwał imię Miastu Bethel, które pierwéj Luzą nazywano.
3.GDAŃSKA.1881I nazwał imię miejsca onego Betel; bo było przedtem imię miasta onego Luz.
4.GDAŃSKA.2017I nadał temu miejscu nazwę Betel, lecz przedtem miasto nazywało się Luz.
5.CYLKOWI nazwał imię miejsca tego Beth-El; wszakże było Luz imię miasta tego przedtém.
6.KRUSZYŃSKII dał nazwę temu miejscu Bethel, lecz pierwotnie imię tego miasta było Luz.
7.MIESESMiejsce to zaś nazwał Betelem [Bet-El], ale pierwotnie brzmiała nazwa miejscowości tej: Luz.
8.TYSIĄCL.WYD5I dał temu miejscu nazwę Betel. - Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. -
9.BRYTYJKAi nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz.
10.POZNAŃSKAA miejscu temu nadał imię Betel; przedtem jednak zwało się ono Luz.
11.WARSZ.PRASKAI nadał temu miejscu nazwę Betel, to znaczy: dom Boga. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś imię tego miejsca nazwał Bet–El; chociaż przedtem imię tego miasta było Luz.
13.EIB.BIBLIA.2016Miejscu zaś temu nadał nazwę Betel, choć wcześniej nazywało się Luz.