« 1Moj 28:1 1 Księga Mojżeszowa 28:2 1Moj 28:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale się bierz do Mezopotamija, do domu Batuelowa oćca twej macierze a tam odtąd pojmi żonę sobie z dziewek Labanowych twego uja.
2.WUJEK.1923Ale idź, a udaj się do Mezopotamii Syryjskiéj, do domu Bathuela, ojca matki twojéj, i weźmij sobie z tamtąd żonę z córek Labana, wuja twego.
3.GDAŃSKA.1881Ale wstawszy idź do krainy Syryjskiej, do domu Batuela, ojca matki twojej, a weźmij sobie stamtąd żonę, z córek Labana, brata matki twojej.
4.GDAŃSKA.2017Ale wstań i idź do krainy Paddan-Aram, do domu Betuela, ojca twojej matki, i weź sobie stamtąd żonę z córek Labana, brata twojej matki.
5.CYLKOWPowstań, idź do Paddan-Aram, do domu Bethuela, ojca matki twojej, a pojmij sobie ztamtąd żonę, z pośród córek Labana, brata matki twojej.
6.KRUSZYŃSKIPowstań, idź do Padan-Aram, do domu Bathuela, ojca twej matki i weź sobie stamtąd żonę z pośród córek Labana, brata matki twojej.
7.MIESESWstań i pójdź do Paddanaramu, do domu Bětūēla, ojca matki twojej.
8.TYSIĄCL.WYD5Idź do Paddan-Aram, do rodziny Betuela, ojca twej matki, i weź sobie tam za żonę jedną z córek Labana, twego wuja.
9.BRYTYJKAale wstań, idź do Paddan-Aram, do domu Betuela, ojca matki twojej, i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Labana, brata matki twojej.
10.POZNAŃSKAGotuj się, ruszaj do Paddan-Aram, do domu Batuela, ojca twojej matki. Stamtąd, spośród córek Labana, brata twojej matki, weź sobie żonę.
11.WARSZ.PRASKAUdaj się w drogę, udaj się do Paddan-Aram, do rodziny Betuela, ojca twej matki, i stamtąd sprowadź sobie żonę spośród córek Labana, brata twojej matki!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powstań i idź do Paddan–Aram, do domu Betuela, ojca twojej matki, i stamtąd pojmij sobie żonę, spośród córek Labana, brata twojej matki.
13.EIB.BIBLIA.2016Wstań, idź do Padan-Aram, do domu Betuela, ojca twojej matki, i weź sobie żonę stamtąd, spośród córek Labana, brata twojej matki.