« 1Moj 28:19 1 Księga Mojżeszowa 28:20 1Moj 28:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI zaślubi takież ślub Panu Bogu a rzkąc: „Panie Boże, będzieszli przy mnie a ostrzeżesz mię na tej to części, na jejże to chodzę, a dasz mi chleb ku pokarmu a rucho ku odzieniu,
2.WUJEK.1923Uczynił też ślub mówiąc: Jeźliż będzie Bóg zemną, a będzie mię strzegł na drodze, którą ja idę, i da mi chleba ku jedzeniu, a odzienie ku obleczeniu,
3.GDAŃSKA.1881Tedy uczynił Jakób ślub, mówiąc: Jeźliż będzie Bóg ze mną, a strzec mię będzie na tej drodze, którą ja idę, i da mi chleb ku jedzeniu, i odzienie ku obłóczeniu,
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Jakub złożył ślub, mówiąc: Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł na tej drodze, którą idę, jeśli da mi chleb do jedzenia i odzież do ubrania;
5.CYLKOWI ślubował Jakób ślub, i rzekł: "Jeżeli będzie Bóg ze mną, a strzedz mnie będzie na drodze tej, którą idę, i da mi chléb na pokarm i suknię na odzienie,
6.KRUSZYŃSKII złożył Jakób ślub, mówiąc: "Jeżeli Bóg jest ze mną i będzie mnie strzegł w tej podróży, którą odbywam, i da mi chleb na pokarm i odzież na okrycie,
7.MIESESJakób ślubował ślub tam, mówiąc: „Jeżeli będzie ze mną Bóg i będzie strzegł mnie na tej drodze, po której kroczę, będzie dawał mi chleba na pokarm i odzienia na ubiór,
8.TYSIĄCL.WYD5Po czym złożył taki ślub: Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się
9.BRYTYJKAI złożył tam Jakub ślub, i powiedział: Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie,
10.POZNAŃSKAJakub złożył też taki ślub: "Jeżeli Bóg będzie ze mną, jeśli będzie strzegł mnie na tej drodze, którą kroczę, jeżeli da mi chleba na pokarm i szatę na okrycie,
11.WARSZ.PRASKANastępnie złożył Jakub taki oto ślub: Jeżeli Jahwe będzie przy mnie w czasie podróży, którą odbywam, jeżeli będzie mnie karmił i przyodziewał,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakób także ślubował ślub i powiedział: Jeśli Bóg będzie ze mną będzie mnie strzegł na tej drodze, którą idę oraz da mi na pokarm chleb, suknię na odzienie,
13.EIB.BIBLIA.2016Potem złożył tam Jakub ślub tej treści: Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie strzegł mnie w mej drodze, jeśli da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie,