« 1Moj 28:4 1 Księga Mojżeszowa 28:5 1Moj 28:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż jego był Isaak puścił, on szedł a przyszedł do Mezopotamija ku Labanowi synu Batuelowu, bratu Rebeczynu swej macierze.
2.WUJEK.1923A gdy go wysłał Izaak, poszedłszy przyszedł do Mezopotamii Syryjskiéj, do Labana, syna Bathuelowego Syryjczyka, brata Rebeki, matki swéj.
3.GDAŃSKA.1881I tak wysłał Izaak Jakóba, który szedł do krainy Syryjskiej, do Labana, syna Batuelowego, Syryjczyka, brata Rebeki, matki Jakóbowej i Ezawowej.
4.GDAŃSKA.2017I tak Izaak wysłał Jakuba, który udał się do krainy Paddan-Aram, do Labana, syna Betuela, Syryjczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa.
5.CYLKOWI wyprawił Ic'hak Jakóba i poszedł do Paddan-Aram do Labana, syna Bethuela Aramejczyka, brata Ribki, matki Jakóba i Esawa.
6.KRUSZYŃSKII odprawił Izaak Jakóba i ten odszedł do Padan-Aram, do Labana, syna Bathuela Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakóba i Ezawa.
7.MIESESIzak wysłał Jakóba, a on poszedł do Paddanaramu, do Labana, syna Aramejczyka Bětūēla, a brata Rebeki, matki Jakóba i Ezawa.
8.TYSIĄCL.WYD5Po czym Izaak wyprawił Jakuba w drogę i ten poszedł do Paddan-Aram do Labana, syna Betuela Aramejczyka, brata Rebeki - matki Jakuba i Ezawa.
9.BRYTYJKAI wyprawił Izaak Jakuba, a ten udał się do Paddan-Aram, do Labana, syna Betuela, Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa.
10.POZNAŃSKATak więc Izaak wyprawił Jakuba. Ten wyruszył do Paddan-Aram, do Labana, syna Aramejczyka Batuela, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa.
11.WARSZ.PRASKAPotem Jakub, żegnany przez Izaaka, udał się do Paddan-Aram, gdzie mieszkał Laban, syn Chetyty Betuela, brat Rebeki, matki Jakuba i Ezawa.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ic'hak także wyprawił Jakóba; więc poszedł do Paddan–Aram, do Labana, syna Aramejczyka Betuela, brata Ribki, matki Jakóba i Esawa.
13.EIB.BIBLIA.2016Tak Izaak wyprawił swego syna i Jakub udał się do Padan-Aram, do Aramejczyka Labana, syna Betuela, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa.