« 1Moj 28:5 1 Księga Mojżeszowa 28:6 1Moj 28:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem widząc Ezau, iże pożegnał jego ociec Jakoba a posłał ji do Mezopotanijej, aby tam odtąd żonę pojął, a ❬...❭ zapowiedział jemu rzekąc: „Nie pojmuj żony z dziewek Chananejskich”,
2.WUJEK.1923A widząc Ezaw, że błogosławił ojciec jego Jakóbowi, i posłał go do Mezopotamii Syryjskiéj, aby ztamtąd pojął żonę: a iż po błogosławieństwie przykazał mu mówiąc: Nie weźmiesz żony z córek Chananejskich:
3.GDAŃSKA.1881A widząc Ezaw, iż błogosławił Izaak Jakóbowi, i posłał go do krainy Syryjskiej, aby sobie pojął stamtąd żonę, a iż błogosławiąc mu, przykazał, mówiąc: Nie weźmiesz żony z córek Chananejskich;
4.GDAŃSKA.2017A Ezaw widział, że Izaak błogosławił Jakubowi i posłał go do krainy Paddan-Aram, aby stamtąd wziął sobie żonę, i że błogosławiąc mu, przykazał: Nie weźmiesz żony z córek Kanaanu;
5.CYLKOWA widząc Esaw, że pobłogosławił Ic'hak Jakóba, i że go wysłał do Paddan-Aram, aby pojął sobie ztamtąd żonę, i że pobłogosławiwszy go, przykazał mu mówiąc: Nie pojmiesz żony z pośród cór Kanaanu, -
6.KRUSZYŃSKII widział Ezaw, że Izaak błogosławił Jakóbowi i że wysłał go do Padan-Aram, aby wziął sobie stamtąd żonę, gdy mu błogosławiąc, dał mu rozkaz, mówiąc: "Nie weźniesz żony z pośród córek Kanaanu",
7.MIESESEzaw widział, iż Izak błogosławił Jakóbowi i wyprawił go do Paddanaramu, ażeby pojął sobie stamtąd żonę, – błogosławił mu, gdy objawił jemu wolę swoją, mówiąc: „Nie bierz żony z pośród cór kanaanejskich”,
8.TYSIĄCL.WYD5A Ezaw zobaczył, że Izaak dał błogosławieństwo Jakubowi i wysłał go do Paddan-Aram, aby sobie tam wybrał żonę, a błogosławiąc go, tak mu nakazał: Nie bierz sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu! -
9.BRYTYJKAEzaw zaś spostrzegł, że Izaak pobłogosławił Jakuba i wyprawił go do Paddan-Aram, aby stamtąd wziął sobie żonę, i że błogosławiąc go tak mu przykazał: Nie bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków,
10.POZNAŃSKAI widział Ezaw, że Izaak pobłogosławił Jakuba i że wysłał go do Paddan-Aram, by stamtąd wziął sobie żonę, oraz że błogosławiąc go, przykazał: "Nie bierz żony spośród cór Kanaanu" -
11.WARSZ.PRASKAA Ezaw wiedział, że Izaak pobłogosławił Jakuba i że posłał go do Paddan-Aram, żeby stamtąd sprowadził sobie żonę. [Słyszał, jak Izaak mówił]: Nigdy nie bierz sobie za żonę żadnej Kananejki.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Esaw widział, że Ic'hak pobłogosławił Jakóba i że wysłał go do Paddan–Aram, by stamtąd pojął sobie żonę, oraz że gdy go pobłogosławił, przykazał mu, mówiąc: Nie pojmiesz żony spośród córek Kanaanu.
13.EIB.BIBLIA.2016Ezaw zauważył, że Izaak pobłogosławił Jakuba i wyprawił go do Padan-Aram, by stamtąd wziął sobie żonę. Zauważył, że gdy ojciec mu błogosławił, przykazał: Nie bierz sobie żony spośród kobiet kananejskich -