« 1Moj 28:7 1 Księga Mojżeszowa 28:8 1Moj 28:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa widząc Ezau, iże ociec jego nierad widział dziewek Kanaan,
2.WUJEK.1923Doznawszy téż, że ojciec jego nie rad widział córek Chananejskich:
3.GDAŃSKA.1881Widząc też Ezaw, że się nie podobają córki Chananejskie w oczach Izaaka, ojca jego:
4.GDAŃSKA.2017Widział też Ezaw, że córki Kanaanu nie podobają się jego ojcu Izaakowi;
5.CYLKOWWidząc też Esaw, że nie mają upodobania córki Kanaanu w oczach Ic'haka, ojca jego:
6.KRUSZYŃSKII widział Ezaw, że córki kanaaneńskie nie podobają się Izaakowi, ojcu jego,
7.MIESESEzaw widział, też, iż córy kanaanejskie nie znajdują upodobania u ojca jego Izaka;
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy zobaczył Ezaw, że mieszkanki Kanaanu nie podobają się jego ojcu, Izaakowi,
9.BRYTYJKAEzaw, widząc też, że córki Kananejczyków nie podobają się ojcu jego, Izaakowi,
10.POZNAŃSKAZrozumiał tedy Ezaw, że jego ojciec nierad widzi Kanaanitki.
11.WARSZ.PRASKAWiedząc już, że niewiasty kananejskie nie podobają się Izaakowi, jego ojcu,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Esaw widział też, że córki Kanaanu nie mają upodobania w oczach jego ojca Ic'haka.
13.EIB.BIBLIA.2016Ezaw zauważył też, że jego ojciec Izaak jest niechętny kobietom kananejskim.