« 1Moj 28:8 1 Księga Mojżeszowa 28:9 1Moj 28:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi szedł ku Ismahelowi, i pojmie żonę kromia tych, jeż to jest pirwej jimiał, jimieniem Meelech, dziewkę Ismahelowę, syna Abrahamowa, siostrę Nabaloch.
2.WUJEK.1923Szedł do Ismaela, i pojął żonę prócz tych, które pierwéj miał, Mahelethę, córkę Ismaela, syna Abrahamowego, siostrę Nabajotowę.
3.GDAŃSKA.1881Tedy szedł Ezaw do Ismaela, i pojął mimo inne żony swoje, Mahalatę córkę Ismaela, syna Abrahamowego, siostrę Nebajotowę, sobie za żonę.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Ezaw poszedł do Izmaela i oprócz żon, które już miał, wziął za żonę Machalat, córkę Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.
5.CYLKOWPoszedł tedy Esaw do Iszmaela, i pojął sobie Machalatę, córkę Iszmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota, oprócz żon swoich, za żonę.
6.KRUSZYŃSKIi udał się Ezaw do Izmaela i poza niewiastami, które już posiadał, pojął za żonę Mahalath, córkę Izmaela, syna Abrahamowego, siostrę Nebajoth.
7.MIESESwięc Ezaw udał się do Ismaela i pojął sobie do żon swoich za żonę Machălatę, córkę Ismaela, syna Abrahama, a siostrę Něbājōta.
8.TYSIĄCL.WYD5poszedł do Izmaelitów i oprócz żon, które już miał, wziął sobie za żonę Machalat, jedną z córek Izmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.
9.BRYTYJKAposzedł do Ismaela i pojął sobie za żonę, oprócz żon, które już miał, Mahalatę, córkę Ismaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.
10.POZNAŃSKAPoszedł więc Ezaw do Ismaelitów i wziął za żonę - oprócz żon, jakie miał - Machalat, córkę Ismaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.
11.WARSZ.PRASKAposzedł Ezaw do Izmaelitów i - oprócz żon, które już posiadał - wziął sobie jeszcze za żonę Machalat, siostrę Nebajota, jedną z córek Izmaela, syna Abrahama.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Esaw poszedł do rodziny Iszmaela i oprócz swoich żon, pojął sobie za żonę Machalatę, córkę Iszmaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota.
13.EIB.BIBLIA.2016Udał się zatem do Ismaela i - poza żonami, z którymi już był związany - pojął sobie jeszcze Machalat, córkę Ismaela, syna Abrahama, a siostrę Nebajota.