« Jan 2:14 Ewangelia Jana 2:15 Jan 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A uczyniwszy bicz z powrozów, wszytki wygnał z świątnice, i owce i woły, a przekupnikom rozsypał pieniądze, i stoły sprzewracał.
2.WUJEK.1923A uczyniwszy jakoby bicz z powrózków, wyrzucił wszystkie z kościoła, owce téż i woły, a bankierzów pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał.
3.RAKOW.NTI uczyniwszy bicz z powrozów, wszytki wyrzucił z Kościoła i owce i woły: a onych co pieniądzmi handlowali rozsypał monetę, i stoły poprzewracał;
4.GDAŃSKA.1881A uczyniwszy bicz z powrozków, wszystkie wygnał z kościoła, i owce i woły: a tych, co pieniędzmi handlowali, pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał;
5.GDAŃSKA.2017A zrobiwszy bicz z powrozków, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły.
6.SZCZEPAŃSKISkręciwszy więc {jakby} bicz z powrózków, wypędził z świątyni wszystkich, a także owce i woły; rozsypał też drobny pieniądz zmieniającym, a stoliki powywracał;
7.GRZYM1936A widząc to, sporządził sobie bicz z powróseł i wypędził wszystkich z kościoła, owce też i woły, a pieniądze bankierów rozsypał i stoliki im powywracał.
8.DĄBR.WUL.1973A uczyniwszy jakoby bicz z powrozów wypędził wszystkich ze świątyni, owce też i woły, pieniądze zmieniających je rozsypał, a stoły powywracał.
9.DĄBR.GR.1961A uczyniwszy z powrozów bicz, wypędził wszystkich ze świątyni, owce też i woły, pieniądze tych, co je zmieniali rozrzucił, a stoły powywracał.
10.TYSIĄCL.WYD5Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
11.BRYTYJKAI skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał,
12.POZNAŃSKAZrobiwszy więc bicz z powrozów, wyrzucił wszystkich ze świątyni razem z owcami i wołami; a tym, którzy wymieniali pieniądze, porozrzucał monety i powywracał stoły.
13.WARSZ.PRASKAsporządził sobie bicz z powrozów i powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał pieniądze bankierów, a stoły poprzewracał.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc uczynił bicz ze sznurków i wszystkich wyrzucił ze Świątyni, także owce i byki, a pieniądze wymieniaczy rozsypał i powywracał stoły.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy ze sznurków ukręcił bicz i wszystkich - w tym owce i bydło - wypędził ze świątyni, wymieniającym pieniądze rozsypał monety, powywracał stoły,
16.TOR.NOWE.PRZ.I uczynił bicz z powrozów, i wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, a bankierom porozsypywał monety i powywracał stoły,