« Jan 2:16 Ewangelia Jana 2:17 Jan 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wspomnieli lepak uczniowie jego że napisano: Żałość domu twego zjadła mię.
2.WUJEK.1923I wspomnieli uczniowie jego, iż jest napisano: Żarzliwość domu twego zjadła mię.
3.RAKOW.NTI wspomnieli sobie uczniowie jego iż napisano jest: Gorliwość domu twego zżarła mię.
4.GDAŃSKA.1881I wspomnieli sobie uczniowie jego, iż napisano: Gorliwość domu twego zżarła mię.
5.GDAŃSKA.2017I przypomnieli sobie jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o twój dom zżarła mnie.
6.SZCZEPAŃSKIWspomnieli {tedy} uczniowie Jego, iż napisano: »Żarliwość o dom twój pożera Mnie«.
7.GRZYM1936A uczniowie jego przypomnieli sobie te słowa: żarliwość o dom twój pożera mnie.
8.DĄBR.WUL.1973I przypomnieli sobie uczniowie jego, że jest napisane: Żarliwość o dom twój pożera mię.
9.DĄBR.GR.1961Przypomnieli sobie tedy uczniowie jego, że jest napisane: Żarliwość o dom twój pożera mnie.
10.TYSIĄCL.WYD5Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.
11.BRYTYJKAWtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Żarliwość o dom twój pożera mnie.
12.POZNAŃSKAUczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: "Gorliwość o Twój dom pożera mnie".
13.WARSZ.PRASKAWtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie te słowa Pisma: Gorliwość o dom Twój pożera Mnie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jego uczniowie przypomnieli sobie, że jest napisane: Zapał o Twój dom mnie pochłania.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa Pisma: Żarliwość o Twój dom Mnie pochłania.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przypomnieli sobie Jego uczniowie, że jest napisane: Gorliwość o Twój dom pochłonęła mnie.