« Jan 2:17 Ewangelia Jana 2:18 Jan 2:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedzieli przeto Judowie, i rzekli mu: Co (za) znak ukazujesz nam, że to czynisz?
2.WUJEK.1923Żydowie tedy odpowiedzieli i rzekli mu: Cóż za znak okazujesz nam, iż to czynisz?
3.RAKOW.NTOdpowiedzieli tedy Żydowie, i rzekli mu: Co za znamię okazujesz nam, iż te rzeczy czynisz?
4.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedzieli Żydowie i rzekli mu: Cóż nam za znak pokażesz, iż to czynisz?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Żydzi zapytali: Jaki nam znak pokażesz, skoro to czynisz?
6.SZCZEPAŃSKIJudejczycy więc odezwali się i mówili do Niego: Jakiż znak dasz nam na dowód, że to czynić możesz?
7.GRZYM1936Ale Żydzi zwrócili się do niego, pytając go: Jakim cudem możesz nam potwierdzić, że masz prawo to czynić?
8.DĄBR.WUL.1973Żydzi tedy, odzywając się, rzekli do niego: Jaki znak dasz nam na dowód, że masz prawo to czynić?
9.DĄBR.GR.1961A Żydzi, odzywając się rzekli do niego: Jaki znak dasz nam na dowód, że masz prawo to czynić?
10.TYSIĄCL.WYD5W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?
11.BRYTYJKAWtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: Jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić?
12.POZNAŃSKAJudejczycy więc rzekli Mu: - Jakim znakiem dowiedziesz, że możesz to czynić?
13.WARSZ.PRASKAA Żydzi zapytali Go: Jakim znakiem udowodnisz nam, że masz prawo to czynić?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Jaki nam znak ukazujesz, że to czynisz?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Żydzi zwrócili się do Niego: Jakim znakiem uzasadnisz ten swój czyn?
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Żydzi zwrócili się do Niego, mówiąc: Jakim znakiem dowiedziesz, że możesz to czynić?