« Jan 2:24 Ewangelia Jana 2:25 Jan 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niepotrzebował, aby kto świadczył (mu) o człowieku. Bo sam znał co było w człowieku.
2.WUJEK.1923Az iż nie trzeba mu było, aby kto dał świadectwo o człowieku; albowiem wiedział, co było w człowieku.
3.RAKOW.NTA iż potrzeby nie miał, aby mu kto świadczył o człowieku; sam bowiem wiedział co było w człowieku.
4.GDAŃSKA.1881A iż nie potrzebował, aby mu kto świadectwo wydawał o człowieku; albowiem on wiedział, co było w człowieku.
5.GDAŃSKA.2017I nie potrzebował, aby mu ktoś dawał świadectwo o człowieku. On bowiem wiedział, co było w człowieku.
6.SZCZEPAŃSKIi nie trzeba Mu było niczyjego świadectwa o człowieku, gdyż sam wiedział, co się kryje w człowieku.
7.GRZYM1936I nie trzeba mu było o nikim świadectwa, bo on sam wiedział, co było w człowieku.
8.DĄBR.WUL.1973I nie trzeba mu było niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku.
9.DĄBR.GR.1961I nie trzeba mu było niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku.
10.TYSIĄCL.WYD5i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
11.BRYTYJKAI od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku.
12.POZNAŃSKAi nie potrzebował, aby ktokolwiek świadczył o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku.
13.WARSZ.PRASKAi nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Wiedział bowiem dobrze, co się w człowieku kryje.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.także nie miał potrzeby, aby ktoś miał zaświadczyć o człowieku, bo sam wiedział, co było w człowieku.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem rozpoznawał, co się w każdym kryje.
16.TOR.NOWE.PRZ.I dlatego, że nie miał potrzeby, aby ktoś zaświadczył Mu o człowieku; albowiem sam wiedział, co jest w człowieku.