« Jan 2:7 Ewangelia Jana 2:8 Jan 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówi im: Czerpajcie teraz a nieście Architryklinowi. I nieśli.
2.WUJEK.1923I rzekł im Jezus: Czerpajcież teraz, a donieście przełożonemu wesela. I donieśli.
3.RAKOW.NTI mówi im: Czerpajcież teraz i donieście przedniejszemu Sprawcy. I nieśli.
4.GDAŃSKA.1881Tedy im rzekł: Czerpajcież teraz, a donieście przełożonemu wesela. I donieśli.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście przełożonemu wesela. I zanieśli.
6.SZCZEPAŃSKI{Jezus} tedy rzecze im: Zaczerpnijcie teraz, i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli.
7.GRZYM1936I znowu rzecze: Bierzcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I oni zaraz mu zanieśli.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł do nich Jezus: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli.
9.DĄBR.GR.1961I powiada im: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli.
11.BRYTYJKAPotem rzekł do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela! A oni zanieśli.
12.POZNAŃSKAMówi im znowu: - Nabierzcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli.
13.WARSZ.PRASKAPotem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi im także: Teraz zaczerpnijcie oraz nieście mistrzowi ceremonii. Zatem zanieśli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas powiedział: Teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela! I zanieśli.
16.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział im: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście wesela. I zanieśli.