« 2Pio 1:9 2 List Piotra 1:10 2Pio 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tak więcej bracia starajcie się, abyście przez dobre uczynki, mocne uczynili wasze wezwanie i wybranie. Bo to czyniąc nie upadniecie nigdy.
2.WUJEK.1923A przeto więcéj, bracia! starajcie się, żebyście przez dobre uczynki pewne czynili wezwanie i wybranie wasze; albowiem to czyniąc nigdy nie zgrzeszycie.
3.RAKOW.NTA przeto tym więcej, bracia! starajcie się, żebyście mocne wasze ono wezwanie i wybranie czynili; Abowiem to czyniąc nie potkniecie się nigdy.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż, bracia! raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili; albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie.
6.JACZEWSKIPracujcież przeto nad tem, bracia, abyście, pełniąc dobre uczynki, mieli większą pewność swego powołania i wybrania Bożego. Tak pracując, nie zbłądzicie nigdy,
7.MARIAWICIA przeto, bracia, tem więcej usiłujcie, abyście przez dobre uczynki pewnem uczynili wezwanie i wybranie wasze, albowiem jeśli będziecie to czynić, nie będziecie nigdy grzeszyć.
8.DĄBR.WUL.1973Dlatego, bracia, usilnie starajcie się, żeby zapewnić sobie przez dobre uczynki wezwanie i wybranie wasze. Tak postępując nigdy nie zgrzeszycie.
9.DĄBR.GR.1961Dlatego, bracia, usilnie starajcie się, żeby wezwanie i wybranie wasze stało się niezachwiane. Tak postępując nigdy nie upadniecie.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy.
11.BRYTYJKADlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie.
12.POZNAŃSKADlatego, bracia, tym więcej starajcie sicej ocnić wasze powołanie i wybranie! To bowiem czyniąc, nigdy nie upadniecie.
13.WARSZ.PRASKADlatego tym usilniej starajcie się, bracia, iść za wezwaniem i wybraniem Bożym. A tak jeśli będziecie postępować, nigdy nie popadniecie w zło.
14.KALETAPrzetoż, raczej bracia starajcie_się, abyście przez dobre uczynki, wasze powołanie i wybranie mocne czynili; to bowiem czyniąc, nie potkniecie_się nigdy.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, bracia, bądźcie bardziej gorliwi, by wasze powołanie oraz wybranie czynić sobie mocnym. To robiąc, nigdy się nie potkniecie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie,
17.TOR.PRZ.Dlatego, bracia, tym bardziej postarajcie się gorliwie czynić pewnym swoje powołanie i wybranie; to bowiem czyniąc, z pewnością nigdy się nie potkniecie.