« 2Pio 1:11 2 List Piotra 1:12 2Pio 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto nie omieszkam zawżdy was upominać o tym, acz wiedzące i utwierdzone wprzytomnej prawdzie.
2.WUJEK.1923Przetóż pocznę was zawsze upominać około tego, chociaż wiedzących i utwierdzonych was w teraźniejszéj prawdzie.
3.RAKOW.NTPrzetoż nie zaniedbam zawsze was upominać około tych rzeczy, choć umiejących, i utwierdzonych w teraźniejszej prawdzie.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż nie zaniedbam was zawsze upominać o tych rzeczach, chociażeście umiejętni i utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie.
6.JACZEWSKIDlatego to korzystam ja z każdej sposobności, by wam przypomnieć te prawdy, już skądinąd dobrze wam znane,
7.MARIAWICII dlatego będę was zawsze napominał co do tych rzeczy, chociaż wiedzących i utwierdzonych w niniejszej prawdzie.
8.DĄBR.WUL.1973Dlatego winienem wam często przypominać te rzeczy, choć znacie już je i utwierdzeni jesteście w prawdzie dla was przeznaczonej.
9.DĄBR.GR.1961Dlatego nigdy nie przestanę przypominać wam tych rzeczy, choć znacie je już i jesteście utwierdzeni w prawdzie dla was przeznaczonej.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej [wśród was] prawdzie.
11.BRYTYJKADlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie.
12.POZNAŃSKAToteż wciąż przypominać wam będę o tym, choć wiecie i jesteście utwierdzeni w prawdzie.
13.WARSZ.PRASKAOto dlaczego będę wam bez przerwy przypominał te sprawy, mimo że są wam dobrze znane, a wy sami trwacie mocno przy prawdach, które wam zostały przekazane.
14.KALETAPrzetoż będę zawsze o tych [rzeczach] upominać was.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nie zaniecham wam zawsze przypominać o tych sprawach, chociaż widzicie oraz jesteście mocno postawieni na tej prawdzie, która jest blisko.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego - chociaż znacie przekazaną wam prawdę i jesteście w niej utwierdzeni - chcę wam ciągle powtarzać te sprawy.
17.TOR.PRZ.Dlatego nie zaniedbam ciągle przypominać wam o tych sprawach , chociaż to wiecie i jesteście utwierdzeni w obecnej prawdzie.