« 2Pio 1:13 2 List Piotra 1:14 2Pio 1:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc że rychłe jest odłożenie namiotu mego, jakoż i Pan nasz Jesus Christus upewnił mię.
2.WUJEK.1923Pewnym będąc, iż prędkie jest złożenie przybytku mojego, jako i Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił mi.
3.RAKOW.NTWiedząc iż prędkie jest złożenie przybytku mojego, jako i Pan nasz Jezus Christus oznajmił mi.
4.GDAŃSKA.1881Wiedząc, iż prędkie jest złożenie przybytku mojego, jako mi i Pan nasz, Jezus Chrystus objawił.
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus.
6.JACZEWSKIPewny jestem, że to ciało moje niedługo już ulegnie zepsuciu: Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił mi to;
7.MARIAWICItego będąc pewien, że rychłe jest złożenie przybytku mego, jak mi to Sam Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił.
8.DĄBR.WUL.1973Wiedząc, że wkrótce opuszczę mój przybytek, jak Pan nasz Jezus Chrystus mi oznajmił.
9.DĄBR.GR.1961A wiem, że wkrótce opuszczę mój przybytek, jak Pan Jezus Chrystus mi oznajmił.
10.TYSIĄCL.WYD5bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak to nawet Pan nasz, Jezus Chrystus, dał mi poznać.
11.BRYTYJKAWiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Jezus Chrystus, objawił.
12.POZNAŃSKAświadom, że zwinięcie mojego namiotu jest już bliskie według tego, co i Pan nasz, Jezus Chrystus, mi objawił.
13.WARSZ.PRASKAA wiem, że już niedługo trzeba mi będzie zwinąć ten namiot, jak to mi nawet objawił Pan nasz Jezus Chrystus.
14.KALETAWiedząc, że prędkie jest złożenie przybytku mojego. Jezus Chrystus objawił mi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wiem, że szybkie jest usunięcie mego namiotu, jak mi to objawił nasz Pan, Jezus Chrystus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA wiem, że niedługo przyjdzie mi zwinąć ten namiot, co mi zresztą nasz Pan, Jezus Chrystus, wyraźnie zaznaczył.
17.TOR.PRZ.Wiedząc, że rychłe jest zwinięcie mojego namiotu, tak jak mi to Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił.