« 2Pio 1:15 2 List Piotra 1:16 2Pio 1:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nienaśladując mądrze złożonych baśni oznajmiliśmy wam Pana naszego Jesusa Christa moc i przyście, aleśmy sami widzieli jego wielmożność.
2.WUJEK.1923Albowiem oznajmiliśmy wam moc i obecność Pana naszego, nie uwiedzieni baśniami misternemi, ale przypatrzywszy się sami wielmożności jego.
3.RAKOW.NTAbowiem nie za chytrze złożonymi baśniami szedszy, oznajmiliśmy wam onę Pana naszego JEzusa Christusa moc i przyszcie, ale oczyma się przypatrzywszy onego wielmożności.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie baśni jakich misternie wymyślonych naśladując, uczyniliśmy wam znajomą Pana naszego, Jezusa Chrystusa moc i przyjście, ale jako ci, którzyśmy oczami naszemi widzieli wielmożność jego.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości.
6.JACZEWSKIOtóż wiedźcie o tem, że dając wam nauki o bóstwie Pana naszego i o przyjściu jego na sąd, nie powtarzaliśmy wam uczonych bajek, ale ogłaszaliśmy to, czego sami byliśmy świadkami.
7.MARIAWICIAlbowiem oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego, nie uwiedzeni chytrze ułożonemi baśniami, ale będąc naocznymi świadkami wielkości Jego.
8.DĄBR.WUL.1973Bo nie w oparciu o zmyślone baśnie oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, lecz oglądaliśmy na własne oczy jego wielkość.
9.DĄBR.GR.1961Bo nie w oparciu o zmyślone baśnie oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, lecz oglądaliśmy na własne oczy jego wielkość.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
11.BRYTYJKAGdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości.
12.POZNAŃSKANie posłużyliśmy się zmyślonymi opowiadaniami, gdy zapoznawaliśmy was z mocą i z przyjściem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale byliśmy naocznymi świadkami Jego wielkości.
13.WARSZ.PRASKANie opieraliśmy się bowiem na niedorzecznych domysłach, kiedyśmy wam opowiadali o dziełach potęgi i o ponownym przyjściu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, lecz występowaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
14.KALETAAlbowiem nie misternie_wymyślonych baśni naśladując, uczyniliśmy_znajomą wam Pana naszego, Jezusa Chrystusa, moc i przyjście, ale naocznymi_świadkami stawszy_się owej wielmożności.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nie ulegliśmy bajkom, będąc oszukiwani ale zostaliśmy naocznymi świadkami jego wspaniałości oraz daliśmy wam poznać moc i obecność naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż obwieściliśmy wam moc oraz przybycie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślnymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości.
17.TOR.PRZ.Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie jako ci, którzy poszli za sprytnie wymyślonymi baśniami, lecz jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami Jego wielkości.