« 2Pio 1:17 2 List Piotra 1:18 2Pio 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ten głos słyszeliśmy znieba zniesiony, znim będąc na górze świętej.
2.WUJEK.1923A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na górze świętéj.
3.RAKOW.NTA ten głos myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, z nim będąc na onej górze świętej.
4.GDAŃSKA.1881A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej.
5.GDAŃSKA.2017I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na świętej górze.
6.JACZEWSKITen to właśnie głos z nieba my słyszeliśmy, gdyśmy z nim byli na górze świętej.
7.MARIAWICIA ten głos z Nieba przychodzący myśmy słyszeli, będąc z Nim na górze świętej.
8.DĄBR.WUL.1973my słyszeliśmy ten głos, który dochodził z nieba, gdy byliśmy z nim na górze świętej.
9.DĄBR.GR.1961my ten głos, który dochodził z nieba, słyszeliśmy kiedy byliśmy z nim na owej górze świętej.
10.TYSIĄCL.WYD5I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
11.BRYTYJKAA my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba.
12.POZNAŃSKASłyszeliśmy ten głos, dochodzący z nieba, gdy byliśmy z Nim na górze świętej!
13.WARSZ.PRASKATo myśmy słyszeli ten głos z nieba, będąc razem z Nim na górze świętej.
14.KALETAA ten głos my słyszeliśmy z nieba przyniesiony, z nim będąc na górze świętej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.My także, kiedy byliśmy razem z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który był skierowany z Nieba.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMy ten właśnie głos, pochodzący z nieba, usłyszeliśmy, gdy przebywaliśmy z Nim na świętej górze.
17.TOR.PRZ.2023Głos ten skierowany z nieba słyszeliśmy my, będąc z Nim na świętej górze.