« 2Pio 1:2 2 List Piotra 1:3 2Pio 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jakoż wszytko nam Boskiej mocy jego, co ku żywotu i zbożności (należy) podarowano przez poznanie (onego) który nas przyzwał przez sławę i cnotę.
2.WUJEK.1923Jako wszystko nam Boskiéj mocy jego, co do żywota i pobożności, darowano jest przez poznanie tego, który nas wezwał własną sławą i cnotą,
3.RAKOW.NTJako wszytkie rzeczy nam Boska moc jego, które należą ku żywotowi i pobożności, darowała, przez poznanie onego, który wezwał nas przez sławę i cnotę;
4.GDAŃSKA.1881Jako nam jego Boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę;
5.GDAŃSKA.2017Jako że jego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty.
6.JACZEWSKIZ łaski Bożej mamy wszystko, czego nam tylko do życia i pobożności potrzeba; Bóg nas umiłował i mocą swoją do siebie nas wezwał;
7.MARIAWICIJako nam wszystkie rzeczy Bożej mocy Jego, które należą ku żywotowi i pobożności, są darowane przez poznanie Tego, Który nas powołał własną Chwałą i Mocą,
8.DĄBR.WUL.1973Skoro jego moc Boża obdarzyła nas tym wszystkim, co do życia i pobożności należy, przez poznanie tego, który nas wezwał własną chwałą i dobrocią
9.DĄBR.GR.1961Skoro jego moc Boża obdarzyła nas tym wszystkim, co do życia i pobożności należy i dozwoliła nam poznać tego, który nas wezwał własną chwałą i potęgą –
10.TYSIĄCL.WYD5Tak samo Boska Jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością.
11.BRYTYJKABoska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,
12.POZNAŃSKAJego Boska moc darowała nam wszystko, co do życia i pobożności należy, przez poznanie Tego, który powołał nas mocą własnej swej chwały i godności.
13.WARSZ.PRASKABoska wszechmoc sprawiła, że posiadamy wszystko, co niezbędne do [prawdziwego] życia i pobożności, i że mogliśmy poznać Tego, który nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy.
14.KALETAJako wszystko nam Boska moc jego, [co należy] do Boga i żywota, i pobożności, darowała przez poznanie [tego, który] powołał nas [dla] swej_własnej sławy i cnoty;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wszystko do życia i pobożności dała nam w darze Jego Boska potęga, przez poznanie Tego, co was powołał dzięki swej wspaniałości oraz doskonałości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJego Boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości.
17.TOR.PRZ.Gdyż boska Jego moc darowała nam wszystko, co potrzebne do życia i pobożności przez dogłębne poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,