« 2Pio 1:3 2 List Piotra 1:4 2Pio 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przez co nam kosztowne, i najwiętsze obietnice są darowane, abychmy przez nie zostali boskiego przyrodzenia uczęstniki, odbieżawszy (onej) skazy która na świecie wpożądaniu.
2.WUJEK.1923Przez którego największe i kosztowne obietnice nam darował, abyście się przez nie stali uczęstnikami Boskiego przyrodzenia, odbieżawszy skażenia téj pożądliwości, która jest na świecie.
3.RAKOW.NTPrzez które one kosztowne nam i nawiętsze obietnice są darowane, abyście się przez ty sstali Boskiego ucześniki przyrodzenia, uciekszy od onego, które na świecie jest w pożądliwości, skażenia.
4.GDAŃSKA.1881Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w pożądliwościach.
5.GDAŃSKA.2017Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie.
6.JACZEWSKIspełnił on dla nas wielkie i kosztowne objetnice swoje, abyśmy, stawszy się uczestnikami Boskiej jego natury, ustrzegli się tego zepsucia, do którego namiętności światowe nas ciągną.
7.MARIAWICIi przez Którego nam wielkie i drogie obietnice darował, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, strzegąc się tej, która jest na świecie, pożądliwości,
8.DĄBR.WUL.1973i przez którego otrzymaliśmy największe i najcenniejsze obietnice, abyście stali się uczestnikami Bożej natury wystrzegając się nawet skazy pożądliwości, która jest na świecie,
9.DĄBR.GR.1961dzięki czemu otrzymaliście tak cenne i niezmiernie wielkie obietnice, byście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, które dokonuje się w świecie poprzez pożądliwość –
10.TYSIĄCL.WYD5Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami Boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia [wywołanego] na świecie żądzą.
11.BRYTYJKAPrzez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
12.POZNAŃSKADzięki nim dane nam zostały cenne i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uchroniwszy się od zepsucia, jakie w świecie szerzy pożądliwość.
13.WARSZ.PRASKATo właśnie przez Niego zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Dzięki nim macie się stać uczestnikami natury samego Boga po wydostaniu się z zepsucia, które panuje w świecie na skutek ulegania pożądliwości.
14.KALETAPrzez co kosztowne nam i bardzo_wielkie obietnice są_darowane, abyście przez nie stali_się boskiego przyrodzenia uczestnikami, uszedłszy [tej, która jest] na świecie pożądliwości skażenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego dał nam w darze największe oraz kosztowne obietnice, abyście pośród nich stali się współuczestnikami Boskiej natury, gdy uciekliście od tego, co jest na świecie w pragnieniu deprawacji.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze.
17.TOR.PRZ.Przez które są nam dane największe i drogocenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uciekli od zepsucia, które na tym świecie jest przez pożądliwość.