« 2Pio 1:4 2 List Piotra 1:5 2Pio 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A sami też k temu, wszytkiej pilności przyłożywszy, podawajcie w wierze waszej, cnotę, a wcnocie umiejętność.
2.WUJEK.1923A wy pilności wszelakiéj przykładając, dodawajcie w wierze waszéj cnotę, a w cnocie umiejętność,
3.RAKOW.NTA do tego samego też pilności wszelakiej przykładając, przydajcie w wierze waszej onę cnotę, a w cnocie onę umięjętność,
4.GDAŃSKA.1881Ku temu tedy samemu wszelkiej pilności przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, a do cnoty umiejętność;
5.GDAŃSKA.2017Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie;
6.JACZEWSKIUżyjcież przeto wszelkiego starania, abyście z wiarą połączyli cnotę, z cnotą - umiejętność,
7.MARIAWICI– tak też i wy dokładając wszelkiej pilności, podawajcie sobie w wierze waszej cnotę, a w cnocie umiejętność,
8.DĄBR.WUL.1973i wy również dokładajcie wszelkich starań, abyście wiarę waszą ugruntowali na cnocie, a cnotę na umiejętności.
9.DĄBR.GR.1961i wy również dokładajcie wszelkich starań, abyście wiarę waszą ugruntowali na cnocie, a cnotę na umiejętności.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie,
11.BRYTYJKAI właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem,
12.POZNAŃSKADlatego właśnie, dokładając wszelkich starań, łącznie z wiarą dzielność, z dzielnością poznanie,
13.WARSZ.PRASKADlatego też dokładajcie wszelkich starań, aby waszej wierze towarzyszyły dobre uczynki, a dobrym uczynkom pełne rozeznanie;
14.KALETAA [ku] samemu zaś temu pilności wszelkiej przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty zaś umiejętność;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tym samym wkładając całą gorliwość bądźcie w waszej wierze dodatkowo zaopatrzeni męstwem, a w męstwie mądrością,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem,
17.TOR.PRZ.I dlatego przykładając wszelkie staranie, zaopatrzcie przez waszą wiarę cnotę, a przez cnotę poznanie,