« Hiob 6:11 Księga Hioba 6:12 Hiob 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ani moc kamienna moc moja, ni ciało moje jest miedziane.
2.GDAŃSKA.1881Izali moc kamienna moc moja? albo ciało moje miedziane?
3.GDAŃSKA.2017Czy moja siła jest siłą kamieni? Czy moje ciało jest ze spiżu?
4.CYLKOWAlboż moc kamienna moc moja, albo czyż z kruszcu ciało moje?
5.KRUSZYŃSKICzyż moc moja jest mocą kamienną? Czyż ciało moje ze spiżu?
6.TYSIĄCL.WYD5Czy moja siła z kamienia? Czy ja mam ciało ze spiżu?
7.BRYTYJKACzy moja moc jest twarda jak skała albo czy moje ciało jest ze spiżu?
8.POZNAŃSKACzy siła moja jest z kamienia albo ciało moje ze spiżu?
9.WARSZ.PRASKACzy jestem twardy jak skała? Czy moje ciało ze spiżu?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż moja siła to moc kamienia, albo czyż moje ciało jest z kruszcu?
11.EIB.BIBLIA.2016Czy moja siła jest kamienna? Czy moje ciało jest ze spiżu?