« Hiob 6:15 Księga Hioba 6:16 Hiob 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którzy się boją śronu, przypadnie śnieg na nie.
2.GDAŃSKA.1881Które bywają mętne od lodu, w których się śnieg ukrywa;
3.GDAŃSKA.2017Które są mętne od lodu, w których śnieg się ukrywa;
4.CYLKOWKtóre zmętniały od lodu, nad któremi śnieg stwardniał.
5.KRUSZYŃSKIktóre są brudne od lodu, gdy nad nimi śnieg topnieje.
6.TYSIĄCL.WYD5od lodu są one zmącone, śnieg się nad nimi rozpuścił.
7.BRYTYJKAToczą mętną wodę lodową, w której na dnie kryje się śnieg.
8.POZNAŃSKAmętne od płynącego w nich lodu, wezbrane od topniejącego śniegu.
9.WARSZ.PRASKAw które lód się przemienia, gdy warstwą śniegu zostanie pokryty.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Które zmętniały od lodu, a ponad nimi stwardniał śnieg.
11.EIB.BIBLIA.2016Ciemnieli jak płytki lodu, lecz znikli, jak znika w nim śnieg.