« Hiob 6:16 Księga Hioba 6:17 Hiob 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czasu, którego rozproszeni będą, zaginą: a skoro się zagrzeje, rozpłyną się z miejsca swego.
2.GDAŃSKA.1881Czasu którego topnieją, zaginą; a czasu gorącości niszczeją z miejsca swego.
3.GDAŃSKA.2017W czasie roztopów znikają; w czasie upałów nikną ze swego miejsca.
4.CYLKOWGdy się roztopiły znikają, gdy gorąco przypiecze zacierają się z miejsca swojego.
5.KRUSZYŃSKIW czasie suszy znikają. W czasie upału łożysko ich wyschnięte.
6.TYSIĄCL.WYD5W czasie letniego upału wysychają, od gorąca znikają ze swych łożysk.
7.BRYTYJKAW porze letniej znikają, wysychają w upale bez śladu.
8.POZNAŃSKAW czasie posuchy zanikają, a podczas upałów koryto ich wysycha.
9.WARSZ.PRASKAGdy nadejdzie susza, zanika zupełnie, wysycha w swym łożysku za dni upalnych.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy się roztopią – znikają, a gdy przypiecze gorąco – wysychają na swoim miejscu.
11.EIB.BIBLIA.2016Nie ma ich w czasie gorączki, brakuje ich w letnim upale.