« Hiob 6:18 Księga Hioba 6:19 Hiob 6:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Obaczcie ścieżki Thema, drogi Saba, a poczekajcie trochę.
2.GDAŃSKA.1881Podróżni ludzie z krainy Teman obaczyli je; a którzy szli do Seba, mieli w nich nadzieję.
3.GDAŃSKA.2017Podróżni z Temy wypatrywali ich; wędrowcy z Seby pokładali w nich nadzieję.
4.CYLKOWWyglądają ich karawany Themy, podróżne rzesze Szeby tęsknią za niemi.
5.KRUSZYŃSKILiczą na nie karawany z Tema, podróżni z Szeba nadzieje w nich pokładają;
6.TYSIĄCL.WYD5podróżni z Temy wzrok natężają, mają w nich nadzieję wędrowcy sabejscy.
7.BRYTYJKAKarawany temańskie wyglądają ich, koczownicy sabejscy mają w nich nadzieję.
8.POZNAŃSKAWypatrują ich karawany z Tema, podróżni z Saby w nich nadzieję pokładają.
9.WARSZ.PRASKAWypatrują go podróżni z Temy, liczą na niego kupcy z Saby.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wypatrują ich karawany Themy; za nimi tęsknią podróżne rzesze Szeby.
11.EIB.BIBLIA.2016Wypatrują ich karawany Temanu, liczą na nie podróżnicy Saby,