« Hiob 6:1 Księga Hioba 6:2 Hiob 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Daj, Boże, aby grzechy moje którymich gniew zasłużył, i nędza, którą cierpię, były włożone na wagę:
2.GDAŃSKA.1881O gdyby pilnie zważono narzekanie moje, a biedę moję pospołu na wagę włożono,
3.GDAŃSKA.2017O gdyby dokładnie zważono moją udrękę i włożono na szalę całe moje nieszczęście!
4.CYLKOWO gdyby też zważono rozgoryczenie moje, a włożono wraz na szale nieszczęście moje.
5.KRUSZYŃSKIOh, gdyby było możliwe zważyć moje utrapienie i położyć razem moje cierpienia na szalę!
6.TYSIĄCL.WYD5Gdyby zważono dokładnie mój ból, a moje biedy razem byłyby na szali!
7.BRYTYJKAO, gdyby tak dokładnie zważono moją udrękę i włożono na szale całe moje cierpienie,
8.POZNAŃSKAO gdyby można zważyć moją zgryzotę i razem z nią położyć na szali moje cierpienie,
9.WARSZ.PRASKAAch, gdyby ktoś mógł zważyć ciężar mego bólu i zmieścić na wadze wielkość moich cierpień!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, gdyby zważono moje rozgoryczenie, a me nieszczęście włożono razem na szalę.
11.EIB.BIBLIA.2016O, gdyby dokładnie zważono mą udrękę i włożono na szale całe me nieszczęście,