« Hiob 6:26 Księga Hioba 6:27 Hiob 6:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na sierotę się targacie i staracie się wywrócić przyjaciela waszego.
2.GDAŃSKA.1881I na sierotę targacie się, i kopiecie doły pod przyjacielem swoim.
3.GDAŃSKA.2017Nawet sierotę przytłaczacie i kopiecie doły pod swoim przyjacielem.
4.CYLKOWNawet o sierotę byście los miotali, a frymarczyli o przyjaciela własnego.
5.KRUSZYŃSKIAh, wy na sierotę targacie się - kopiecie dół przyjacielowi waszemu!
6.TYSIĄCL.WYD5A wy sierotę gubicie, [los] byście rzucali i swoim kupczyli przyjacielem!
7.BRYTYJKANawet o sierotę rzucalibyście losy i przehandlowalibyście własnego przyjaciela.
8.POZNAŃSKAO tak, wy chcecie potępić sierotę, zaprzedać swego przyjaciela.
9.WARSZ.PRASKANa pastwę losu sierotę rzucacie, przyjacielem kupczycie za lichą zapłatę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nawet o sierotę byście rzucali los i handlowali własnym przyjacielem.
11.EIB.BIBLIA.2016Czy nawet o sierotę rzucalibyście los?! Czy wystawilibyście na sprzedaż własnego przyjaciela?!