« Hiob 6:28 Księga Hioba 6:29 Hiob 6:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiedzcie, proszę, bez swaru: a mówiąc to, co jest sprawiedliwo, osądźcie.
2.GDAŃSKA.1881Obaczcie się, proszę, a niech nie będzie w was nieprawość; obaczcie się, a poznacie, że jest sprawiedliwość moja przy mnie.
3.GDAŃSKA.2017Zawróćcie, proszę, a niech nie będzie w was nieprawości; zawróćcie, a poznacie moją sprawiedliwość w tym.
4.CYLKOWO zwróćcie się! nie krzywdźcie nadal; tak, zwróćcie się, jeszcze przysługuje mi słuszność w tem jednem.
5.KRUSZYŃSKIObaczcie - proszę - nie bądźcie niesprawiedliwymi, obaczcie jeszcze, że jest sprawiedliwość moja we mnie.
6.TYSIĄCL.WYD5Nawróćcie się, niech zło zaniknie, nawróćcie się: jeszcze [trwa] moja prawość.
7.BRYTYJKAO, zawróćcie, nie bądźcie niesprawiedliwi! Zawróćcie, jeszcze poznacie moją niewinność!
8.POZNAŃSKAWróćcie się, proszę was, niech nie będzie już nieprawości. Przyjdź także ty, który nosisz w sobie mą niewinność.
9.WARSZ.PRASKAPrzestańcie już, zła zaniechajcie, uwierzcie, że moje ścieżki są proste.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, zwróćcie się! Nie bądźcie nadal niesprawiedliwi! Tak, zwróćcie się, bo w tym jednym jeszcze przysługuje mi sprawiedliwość.
11.EIB.BIBLIA.2016Zawróćcie, proszę, niech się nie dzieje nieprawość! Zawróćcie, proszę! Wyświadczcie mi sprawiedliwość!