« Hiob 6:3 Księga Hioba 6:4 Hiob 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem strzały Pańskie we mnie są, których gniew wypił ducha mego, a strachy pańskie walczą przeciwko mnie.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem strzały Wszechmocnego tkwią we mnie, których jad wysuszył ducha mego, a strachy Boże walczą przeciwko mnie.
3.GDAŃSKA.2017Tkwią we mnie bowiem strzały Wszechmocnego, których jad osuszył mego ducha, a strachy Boże walczą przeciwko mnie.
4.CYLKOWAlbowiem groty Wszechmocnego tkwią we mnie: duch mój wsysa palący jad ich, grozy Boże nacierają na mnie.
5.KRUSZYŃSKIStrzały bowiem Wszechmocnego przeszyły mnie, dusza moja truciznę ich spija, a strachy Boże do walki przeciwko mnie się uszykowały,
6.TYSIĄCL.WYD5Bo tkwią we mnie strzały Wszechmogącego, których jady wchłania moja dusza, strach przed Bogiem na mnie naciera.
7.BRYTYJKAGdyż strzały Wszechmocnego tkwią we mnie, mój duch pije ich jad, strach przed Bogiem ogarnia mnie.
8.POZNAŃSKAStrzały Najwyższego przeszywają mnie, dusza moja wchłania ich truciznę, upiory Boże uderzyły we mnie.
9.WARSZ.PRASKAGodzą we mnie strzały Najwyższego, a ich jad przenika moją duszę i groźby Boga wprawiają mnie w trwogę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo tkwią we mnie groty Wszechmocnego, a mój duch wsysa ich jad, który pali; nacierają na mnie grozy Boże.
11.EIB.BIBLIA.2016Tkwią we mnie strzały Wszechmocnego, mój duch pije ich jad, obstąpiły mnie zewsząd Jego strachy.