« Hiob 6:4 Księga Hioba 6:5 Hiob 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali będzie ryczał leśny osieł, gdy ma trawę? albo wół będzie ryczał, gdy stanie u pełnego żłobu?
2.GDAŃSKA.1881Izali osieł dziki ryczy nad trawą? albo wół izali ryczy nad paszą swoją?
3.GDAŃSKA.2017Czy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę? Czy wół ryczy nad swoją paszą?
4.CYLKOWAlboż ryczy osieł dziki na zielonem pastwisku, albo czyż porykuje wół nad mieszanką swoją?
5.KRUSZYŃSKICzyż ryczy osieł dziki nad trawą zieloną? albo wół będzie ryczał nad paszą swoją?
6.TYSIĄCL.WYD5Czy onager ryczy na murawie lub mruczy wół, gdy ma paszę?
7.BRYTYJKACzy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę, albo czy wół ryczy, gdy ma paszę?
8.POZNAŃSKACzy dziki osioł ryczy na trawie zielonej albo czy porykuje wół nad paszą swoją?
9.WARSZ.PRASKACzy dziki osioł ryczy, gdy ma trawę, albo wół, kiedy ma żłób pełny?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy dziki osioł ryczy na zielonym pastwisku? Albo, czy byk porykuje nad swoją sieczką?
11.EIB.BIBLIA.2016Czy dziki osioł rży, gdy ma trawę, albo czy bydlę ryczy nad swą paszą?