« 2Krn 32:10 2 Księga Kronik 32:11 2Krn 32:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZali Ezechyjasz skłamał was, aby was podał śmierci w głodzie a w pragnieniu mowiąc, iże Pan Bog wasz was wybawi z mocy krola asyrskiego?
2.WUJEK.1923Izali was nie zwodzi Ezechiasz, aby was pomorzył głodem i pragnieniem, twierdząc, iż Pan, Bóg wasz, wybawi was z ręki króla Assyryjskiego.
3.GDAŃSKA.1881Izali Ezechyjasz nie zwodzi was, aby was pomorzył głodem i pragnieniem, mówiąc: Pan, Bóg nasz, wyrwie nas z ręki króla Assyryjskiego?
4.GDAŃSKA.2017Czy Ezechiasz nie zwodzi was, abyście wydali siebie na śmierć z głodu i pragnienia, mówiąc: PAN, nasz Bóg, wybawi nas z ręki króla Asyrii?
5.KRUSZYŃSKICzyż nie zwodzi was Ezechiasz, sprowadzając na was śmierć w głodzie i pragnieniu, gdy mówi: Jahwe, Bóg nasz, ocali nas z ręki króla asyryjskiego?
6.TYSIĄCL.WYD5Może Ezechiasz zwodzi was, abyście wydali siebie na śmierć z głodu i z pragnienia, mówiąc: Nasz Pan Bóg wybawi nas z ręki króla asyryjskiego?
7.BRYTYJKAPrzecież Hiskiasz was zwodzi i wydaje was na niechybną śmierć z głodu i pragnienia, powiadając: Pan, nasz Bóg, wyrwie nas z dłoni króla asyryjskiego.
8.POZNAŃSKACzyż Ezechiasz nie zwodzi was, wydając na śmierć z głodu i pragnienia, gdy mówi: "Jahwe, Bóg nasz, wyrwie nas z ręki króla asyryjskiego"?
9.WARSZ.PRASKACzy Ezechiasz nie oszukuje was i nie skazuje na niechybną śmierć z głodu i pragnienia, kiedy wam mówi: Jahwe, nasz Bóg, wybawi nas z rąk króla Asyrii?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż Chiskjasz was nie zwodzi, by was pomorzyć głodem i pragnieniem, mówiąc: WIEKUISTY, nasz Bóg, wyrwie nas z ręki króla Aszuru?
11.EIB.BIBLIA.2016Hiskiasz was zwodzi! Chce was skazać na śmierć z głodu i pragnienia. Kiedy mówi: PAN, nasz Bóg, wyrwie nas z ręki króla Asyrii! - to was zwodzi.