« 2Krn 32:12 2 Księga Kronik 32:13 2Krn 32:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAzali nie wiecie, csom ja uczynił i oćcowie moi wszytkim ziemiam ludu? Zali mogli bogowie narodow wszech ziem wyzwolić swe włości z mocy mej?
2.WUJEK.1923Azaż nie wiecie, com ja uczynił i ojcowie moi wszystkim narodom ziemskim? Izali przemogli bogowie narodów i wszystkich ziem wybawić ziemię swoję z ręki mojéj?
3.GDAŃSKA.1881Izali nie wiecie, com uczynił ja i ojcowie moi wszystkim narodom ziemskim? Azaż jakim sposobem mogli bogowie narodów ziemskich wyrwać ziemię swoję z ręki mojej?
4.GDAŃSKA.2017Czy nie wiecie, co ja i moi ojcowie uczyniliśmy wszystkim ludom innych ziem? Czyż bogowie narodów tych ziem mogli w jakiś sposób wyrwać ich ziemie z mojej ręki?
5.KRUSZYŃSKICzyż nie wiecie, com ja uczynił i ojcowie moi wszystkim narodom krajów? Czyż mogli bogowie narodów tych krajów uchronić swoje kraje przed ręką moją?
6.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie wiecie, co uczyniłem ja i moi przodkowie wszystkim narodom [różnych] krajów? Czy naprawdę zdołali bogowie tych narodów i wszystkich ziem wybawić ich kraje z mojej ręki?
7.BRYTYJKACzy nie wiecie, co uczyniłem ja i moi ojcowie wszystkim ludom krajów? Czy bogowie narodów tych ziem potrafili wyrwać ich ziemie z mojej ręki?
8.POZNAŃSKACzyż nie pamiętacie, co ja i ojcowie moi uczyniliśmy wszystkim ludom ziemi? Czyż istotnie bogowie narodów ziemi potrafili wyrwać swój kraj z mojej ręki?
9.WARSZ.PRASKACzy nie wiecie, cośmy uczynili, ojcowie moi i ja, wszystkim ludom tej ziemi? Czy bogowie mieszkańców tej ziemi mogli rzeczywiście wyrwać ten kraj z rąk moich?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie wiecie, co uczyniłem ja i moi przodkowie wszystkim ziemskim narodom? Czy bogowie ziemskich narodów byli w stanie wyrwać swą ziemię z mojej ręki?
11.EIB.BIBLIA.2016Pewnie wiecie, co uczyniłem ja i moi ojcowie mieszkańcom różnych krajów. Czy ich bogowie zdołali ich wyrwać z mojej ręki?