« 2Krn 32:17 2 Księga Kronik 32:18 2Krn 32:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA nadto wołanim wielikim językiem żydowskim przeciw ludu, jen siedział na murze jerusalemskiem, wołając, chcąc je ugrozić a miasta dobyć.
2.WUJEK.1923Nadto jeszcze i głosem wielkim językiem żydowskim na lud, który siedział na murzech Jerozolimskich, wrzeszczał, aby je przestraszył, i miasto wziął.
3.GDAŃSKA.1881I wołali głosem wielkim po żydowsku przeciwko ludowi Jeruzalemskiemu, który był na murach, strasząc go i trwożąc go, aby tak miasto wzięli.
4.GDAŃSKA.2017Potem wołali donośnym głosem w języku hebrajskim do ludu Jerozolimy, który był na murze, aby go przestraszyć i przerazić, i tak zdobyć miasto.
5.KRUSZYŃSKII wysłańcy jego wołali głosem podniesionym po judejsku do ludu jerozolimskiego, który był na murze, aby go przestraszyć i przerazić w tym celu, aby mogli zdobyć miasto.
6.TYSIĄCL.WYD5Krzyczeli ponadto donośnym głosem w języku hebrajskim do ludu w Jerozolimie, który był na murach, aby ich przestraszyć i przerazić, i tak zdobyć miasto.
7.BRYTYJKAWołali także głośno po judejsku na lud jeruzalemski, który stał na murze, żeby ich przestraszyć i przerazić, aby w ten sposób dostać miasto w swoje ręce;
8.POZNAŃSKAWołali głośno w języku hebrajskim do ludu Jeruzalem stojącego na murach, by go przestraszyć i porazić lękiem, a w ten sposób zdobyć miasto.
9.WARSZ.PRASKAA jego słudzy krzyczeli głośno w języku synów Judy do mieszkańców Jerozolimy znajdujących się na murach miasta. Chcieli w ten sposób ich przerazić i obezwładnić, aby potem tym łatwiej zdobyć miasto.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I po hebrajsku wołali wielkim głosem przeciwko ludowi Jeruszalaim, który był na murach, strasząc go i trwożąc, by zdobyć miasto.
11.EIB.BIBLIA.2016Posłowie wykrzykiwali po judejsku do ludzi na murach Jerozolimy, aby ich przestraszyć, wzbudzić w nich przerażenie i potem tym łatwiej zdobyć miasto.