« 2Krn 32:19 2 Księga Kronik 32:20 2Krn 32:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle krol Ezechyjasz a prorok Izaijasz syn Amos modlili się przeciw temu urąganiu a krzyczeli aż do nieba.
2.WUJEK.1923Modlili się tedy Ezechiasz król i Izajasz, syn Amos, prorok, przeciw temu bluźnierstwu i krzyczeli aż do nieba.
3.GDAŃSKA.1881Tedy się modlił Ezechyjasz król, i Izajasz prorok, syn Amosa, dla tego, i krzyczeli ku niebu.
4.GDAŃSKA.2017Z tego powodu król Ezechiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, modlili się i wołali do nieba.
5.KRUSZYŃSKIZ powodu tego król Ezechiasz i prorok Izajasz, syn Amoca, modlili się i wołali do niebios.
6.TYSIĄCL.WYD5Król Ezechiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, modlili się w tej sprawie, wołając ku niebu.
7.BRYTYJKAZ tej to przyczyny modlił się król Hiskiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, wołając ku niebiosom.
8.POZNAŃSKAW tym położeniu król Ezechiasz i prorok Izajasz, syn Amoca, modlili się i wołali głośno ku niebu.
9.WARSZ.PRASKAMając to wszystko na uwadze, król Ezechiasz oraz prorok Izajasz, syn Amosa, zaczęli się modlić i wołać do niebios o pomoc.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tego powodu modlił się król Chiskjasz i prorok Jezajasz, syn Amoca oraz krzyczeli ku niebiosom.
11.EIB.BIBLIA.2016Z tego powodu król Hiskiasz i prorok Izajasz, syn Amosa, modlili się i wołali ku niebu.