« 2Krn 32:20 2 Księga Kronik 32:21 2Krn 32:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPosłał Bog anjoła swego, jen zabił wszelkiego męża silnego i bojownego, i książęta wojski krola asyrskiego, i wrocił się z gańbą do swej ziemie, a gdyż wszedł do domu boga swego, synowie, jiż wyszli z żywota jego, zabili ji mieczem.
2.WUJEK.1923I posłał Pan Anioła, który pobił wszelkiego męża mocnego i walecznika i hetmana wojska króla Assyryjskiego. I wrócił się ze sromotą do ziemie swojéj. A gdy wszedł do domu boga swego, synowie, którzy wyszli byli z żywota jego, zabili go mieczem.
3.GDAŃSKA.1881I posłał Pan Anioła, który wytracił każdego mocarza w wojsku, i wodza, i hetmana w obozie króla Assyryjskiego. I wrócił się z pohańbieniem twarzy do ziemi swojej. A gdy wszedł do domu boga swego, ci, którzy wyszli z żywota jego, tam go zabili mie czem.
4.GDAŃSKA.2017I PAN posłał Anioła, który wytracił wszystkich dzielnych wojowników, dowódców i naczelników w obozie króla Asyrii. Okryty wstydem, wrócił on do swojej ziemi. A gdy wszedł do domu swojego boga, ci, którzy wyszli z jego bioder, zabili go tam mieczem.
5.KRUSZYŃSKII Bóg zesłał anioła, który wygubił wszystkich dzielnych wojowników, książąt i dowódców w obozie króla asyryjskiego. Wrócił tedy okryty wstydem do kraju swego. A gdy wszedł do domu bóstwa swego, niektórzy z tych, co wyszli z wnętrzności jego, tam go mieczem zamordowali.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan zesłał anioła, który wytępił wszystkich dzielnych wojowników oraz książąt i dowódców wraz z naczelnikami w obozie króla asyryjskiego. Musiał więc wrócić do swego kraju z twarzą okrytą wstydem. Wszedł potem do świątyni swego bożka, a właśni jego synowie sprawili, że padł pod mieczem.
7.BRYTYJKAWtedy Pan wysłał anioła, który wytracił wszystkich dzielnych rycerzy i dowódców, i książąt w obozie króla asyryjskiego, tak że ze wstydem wrócił do swojej ziemi. A gdy udał się do świątyni swojego boga, jego właśni synowie zabili go tam mieczem.
8.POZNAŃSKAI posłał Jahwe anioła, który wytracił wszystkich mężnych wojowników, dowódców i naczelników w obozie króla asyryjskiego. I wracał ze wstydem do swego kraju, a gdy przybył do świątyni swego boga, jego właśni synowie zabili go mieczem.
9.WARSZ.PRASKAI posłał Jahwe anioła, który zgładził całe wojsko, książąt i dowódców w obozie króla asyryjskiego. Okryty hańbą wrócił król [Sennacheryb] do swojego kraju. Kiedy wszedł do świątyni swego boga, jego rodzeni synowie zgładzili go mieczem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY posłał anioła, który w obozie króla Aszuru wytracił każdego mocarza wojska, wodza i dowódcę. Zatem w obliczu pohańbienia zawrócił do swojej ziemi. Zaś kiedy wszedł do domu swojego boga, ci, którzy wyszli z jego wnętrza, tam go zabili mieczem.
11.EIB.BIBLIA.2016W odpowiedzi PAN posłał anioła i wygubił wszystkich dzielnych wojowników, dowódców i książąt w obozie króla Asyrii, tak że ze wstydem na twarzy wrócił do swojej ziemi. A gdy, będąc już u siebie, wszedł do świątyni swojego boga, niektórzy z jego własnych potomków pchnięciem miecza położyli go trupem.