« 2Krn 32:2 2 Księga Kronik 32:3 2Krn 32:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPwziąw radę z swymi książęty a z przesilnymi mężmi, aby zaćwirdzili wszytki źrzodła studnic, ktore były przed miastem. A zwoławszy się k temu wszytcy wyrzeczenim,
2.WUJEK.1923Naradziwszy się z książęty i z mężami mocnymi, aby zatkali początki źródeł, które były za miastem: a gdy się to wszystkich zdanie postanowiło,
3.GDAŃSKA.1881Tedy wszedł w radę z książętami swymi i z rycerstwem swem, aby zatkali źródła wód, które były za miastem; i pomogli mu.
4.GDAŃSKA.2017Naradzał się ze swoimi książętami i wojownikami, aby zatkać źródła wód, które były za miastem, a oni pomogli mu.
5.KRUSZYŃSKIpowziął radę ze swoimi dowódcami i ze swoimi walecznymi, aby zamknąć źródła wód, jakie były poza miastem i dopomagali mu.
6.TYSIĄCL.WYD5postanowił wówczas ze swymi dowódcami i wojownikami zatkać źródła wody, które były na zewnątrz miasta, a oni mu pomogli.
7.BRYTYJKAPostanowił wraz ze swoimi książętami i swoim rycerstwem zatkać źródła wód znajdujących się poza miastem i oni mu w tym pomogli.
8.POZNAŃSKApostanowił, po naradzie ze swymi książętami i wojownikami, zamknąć źródła wód, które były poza miastem, a oni mu w tym dopomogli.
9.WARSZ.PRASKAzaczął się naradzać ze swoimi przywódcami i wojownikami, czy nie należało odciąć źródeł wody, które znajdowały się poza miastem. I postanowiono urzeczywistnić zamiar.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.postanowił ze swymi władcami i swym rycerstwem zatkać źródła wód, które były za miastem; zatem mu przyszli z pomocą.
11.EIB.BIBLIA.2016postanowił, po naradzie ze swoimi książętami i dowódcami, odciąć źródła wody znajdujące się na zewnątrz miasta. Oni mieli mu w tym pomóc.