« 2Krn 32:30 2 Księga Kronik 32:31 2Krn 32:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle wszako w poselstwie książąt babiłońskich, jiż posłani byli k niemu, by go opytali o dziwie, jen się przygodził był w jich ziemi, opuścił ji Pan, aby był pokuszon a oznamiony były wszytki rzeczy, jeż były w siercu jego.
2.WUJEK.1923Wszakóż w poselstwie książąt Babilońskich, którzy byli posłani do niego, aby go pytali o cud, który się był stał na ziemi, opuścił go Bóg, aby był kuszon, a żeby się okazało wszystko, co było w sercu jego.
3.GDAŃSKA.1881A wszakże dla posłów książąt Babilońskich, którzy byli posłani do niego, aby go pytali o znak, który się był stał w ziemi, opuścił go Bóg, aby go kusił, a iżby wiedziano wszystko, co było w sercu jego.
4.GDAŃSKA.2017Jednak z powodu posłów książąt Babilonu wysłanych do niego, aby dowiedzieć się o znaku, który się wydarzył w ziemi, opuścił go Bóg, aby wystawić go na próbę i poznać wszystko, co było w jego sercu.
5.KRUSZYŃSKIZ powodu jednak posłów książąt babilońskich, jacy byli wysłani do niego, aby się wypytać o cud, jaki się zdarzył w kraju, opuścił go Bóg, aby go doświadczyć, aby poznać wszystko, co było w sercu jego,
6.TYSIĄCL.WYD5Kiedy jednak przybyło poselstwo książąt babilońskich wysłanych do niego po to, by się dowiedzieć o cudownym znaku, jaki zdarzył się w kraju, Bóg opuścił go, wystawiając go w ten sposób na próbę, aby ujawniły się w pełni zamiary jego serca.
7.BRYTYJKAJednakże gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły.
8.POZNAŃSKAGdy jednak przybyli posłowie książąt Babilonu, wysłani do niego celem dowiedzenia się o cudzie, jaki się zdarzył w jego kraju, opuścił go Bóg i wystawił na próbę, aby wyszły na jaw wszystkie zamysły jego serca.
9.WARSZ.PRASKAKiedy zaś przyszli wysłannicy przywódców babilońskich, którzy chcieli zasięgnąć wieści na temat cudu, jaki wydarzył się w jego kraju, Jahwe go opuścił, ale tylko po to, żeby go wypróbować i poznać, jakie są najskrytsze tajniki jego serca.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jednak z powodu posłów książąt babilońskich, którzy zostali do niego posłani, by go zapytać o znak, który się stał na ziemi Bóg opuścił go, by go doświadczyć, i by wiedziano wszystko, co w jego sercu.
11.EIB.BIBLIA.2016Stąd przy rzecznikach książąt Babilonu, posłanych do niego, by dowiedzieć się o cudzie, do którego doszło w kraju, Bóg pozostawił go, aby go wypróbować i poznać to wszystko, co kryło się w jego sercu.