« 2Krn 32:3 2 Księga Kronik 32:4 2Krn 32:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPzgromadzili wielikie sebranie i zatracili studnice wszytki, jeż to były przed miastem, i potok, jeż ciekł po pośrzodku ziemie, rzekąc: „Gdyż przydą krolowie asyrszczy, a❬ć❭ nie najdą opłwitości wod”.
2.WUJEK.1923Zebrał wielki lud, i zatkali wszystkie źródła i strugę, która płynęła w pośrodku ziemie, mówiąc: Aby nie przyszli królowie Assyryjscy i nie naleźli dostatku wody.
3.GDAŃSKA.1881Bo zebrawszy się lud wielki zatkali wszystkie źródła, i potok, który płynął przez pośrodek ziemi, mówiąc: Czemużby przyszedłszy królowie Assyryjscy mieli znaleść tak wiele wód?
4.GDAŃSKA.2017Zebrał się więc wielki lud, który zatkał wszystkie źródła oraz potok płynący przez środek ziemi, mówiąc: Czemu nadciągający królowie Asyrii mieliby znaleźć tak wiele wody?
5.KRUSZYŃSKIZebrało się wiele narodu i zatkali wszystkie źródła, oraz potok płynący przez pośrodek ziemi, mówiąc: "Przyjdą królowie Asyrii i pocóż mają znaleźć obfitość wody?".
6.TYSIĄCL.WYD5Zgromadził się liczny tłum ludu, który zatkał wszystkie źródła oraz strumień płynący pośrodku ziemi, mówiąc: Po co wchodzący królowie asyryjscy mają znaleźć wodę w obfitości?
7.BRYTYJKAZebrało się wtedy wielu ludzi i zatkali wszystkie źródła i zasypali potok płynący przez tę ziemię w tej myśli: Po co mają przyjść królowie asyryjscy i znaleźć wodę w obfitości?
8.POZNAŃSKAZebrał się tedy liczny tłum ludzi i zamknęli źródła wszystkich wód, a także potok, który płynął przez środek tej ziemi. Mówili bowiem: "Gdy nadciągną królowie asyryjscy, po co mają znaleźć taką obfitość wody?"
9.WARSZ.PRASKAZebrało się tedy bardzo wielu ludzi i odcięto wszystkie źródła wody oraz potok płynący przez środek kraju. Mówiono sobie przy tym: Dlaczego to królowie asyryjscy, przychodząc tu, mają mieć pod dostatkiem wody?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż zebrał się wielki lud i zatkali wszystkie źródła oraz kotlinę potoku, który płynął przez środek kraju, mówiąc: Czemu królowie Aszuru, kiedy przyjdą, mieli znaleźć tak wiele wód?
11.EIB.BIBLIA.2016Zebrali zatem liczny oddział i zatamowali wszystkie źródła, łącznie z potokiem płynącym przez te okolice. Stwierdzili: Po co królowie Asyrii mają przyjść i znaleźć tu wody pod dostatkiem?