« 2Krn 32:6 2 Księga Kronik 32:7 2Krn 32:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Czyńcie mężnie a posilcie się, a nie bojcie się ani lękajcie krola asyrskiego ani wszego sebrania, jeż s nim jest, bo s nami jest wielim więcej niżli s nim.
2.WUJEK.1923Mężnie czyńcie a zmacniajcie się: nie bójcie się, ani się lękajcie króla Assyryjskiego, ani wszystkiego mnóstwa, które z nim jest; bo daleko więcéj ich z nami jest, niźli z nim.
3.GDAŃSKA.1881Zmacniajcie się, i mężnie sobie poczynajcie; nie bójcie się, ani się lękajcie twarzy króla Assyryjskiego, ani twarzy wszystkiego mnóstwa, które jest z nim; bo większy jest z nami niżeli z nim.
4.GDAŃSKA.2017Umacniajcie się i bądźcie mężni, nie bójcie się ani nie lękajcie widoku króla Asyrii ani widoku całego mnóstwa, które jest z nim. Więcej bowiem jest z nami aniżeli z nim.
5.KRUSZYŃSKI"Bądźcie odważnymi i silnymi, nie bójcie się i nie trwożcie się wobec króla Asyrii, ani całego mnóstwa, jakie jest z nim, albowiem z nami jest większy, aniżeli z nim,
6.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie mężni i mocni, nie bójcie się i nie dajcie się zastraszyć królowi asyryjskiemu ani temu mnóstwu, które jest z nim, z nami bowiem jest Ktoś większy niż z nim.
7.BRYTYJKABądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on.
8.POZNAŃSKA- Bądźcie dzielni i mężni! Nie bójcie się ani się nie lękajcie widoku króla asyryjskiego, ani wielkiego mnóstwa, które jest z nim. Z nami jest bowiem Ktoś potężniejszy niż z nim.
9.WARSZ.PRASKABądźcie mężni i odważni; nie dajcie się zastraszyć i nie bójcie się ani króla asyryjskiego, ani owego mnóstwa ludzi, którzy z nim idą. Z nami jest bowiem znacznie większa siła niż z nimi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wzmacniajcie się i bądźcie odważnymi; nie bójcie się, ani się lękajcie oblicza króla Aszuru, ani oblicza całego mnóstwa, które jest z nim; bo większy jest z nami niż z nim.
11.EIB.BIBLIA.2016Nabierzcie odwagi i bądźcie dzielni! Nie bójcie się i nie drżyjcie przed królem Asyrii ani przed całą tą hordą zgromadzoną przy nim, bo z nami jest ktoś większy niż on.