« Psal 107:38 Księga Psalmów 107:39 Psal 107:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(106:39) I mało sie jich uczyniło, i mąceni są od zamęta [jich] złych i boleści.
2.PS.PUŁAWSKI(106:39) I mało sie jich uczyniło, i mąceni są od zamęta złych i boleści.
3.WUJEK.1923I mało ich zostało: i udręczeni są od utrapienia złego i od boleści.
4.GDAŃSKA.1881Ale podczas umniejszeni i poniżeni bywają okrucieństwem, nędzą, i utrapieniem;
5.GDAŃSKA.2017Ale potem maleje ich liczba i upokorzeni są uciskiem, nędzą i utrapieniem;
6.GÖTZE.1937Potem zaś umniejszali się i byli upokorzeni przez ucisk, nieszczęście i żal.
7.CYLKOWUmniejszeni byli i pognębieni od udręczenia, nędzy i troski.
8.KRUSZYŃSKIAle umniejszeni i poniżeni są od okrucieństwa, nędzy i cierpienia.
9.ASZKENAZY Jako że było ich niewiele a byli poniżeni z powodu ucisku, nieszczęścia i rozpaczy.
10.SZERUDAZmaleli i zgnębieni byli przez ucisk, nędzę i strapienie.
11.TYSIĄCL.WYD1(106:39) A wtedy zmaleli w liczbie i wpadli w pogardę, pod naciskiem nieszczęść i utrapienia;
12.TYSIĄCL.WYD5Potem zmalała ich liczba i podupadli pod naciskiem niedoli i utrapienia.
13.BRYTYJKALecz zmaleli i zgnębieni byli Przez ucisk, nieszczęście i strapienie.
14.POZNAŃSKAPotem jednak byli nieliczni i poniżeni, przygnieceni nieszczęściem i udręką.
15.WARSZ.PRASKAAle potem źle im się wiodło i bardzo ich ubyło pod ciężarem cierpień i trosk rozmaitych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale zmaleli i byli pognębieni od udręczenia, nędzy i troski.
17.EIB.BIBLIA.2016[Ich wrogowie natomiast] zmaleli i podupadli Przez ucisk, nieszczęście i rozpacz.