« Am 8:14 Księga Amosa 9:1 Am 9:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Widziałem Pana stojącego na ołtarzu, i rzekł: Uderz w zawiasę, i niech się wzruszą naprożniki; bo łakomstwo na głowie wszystkich, a ostatek ich mieczem pobiję: nie będą mogli uciec; ucieka, a nie będzie zachowan z nich, który uciecze.
2.GDAŃSKA.1881Widziałem Pana stojącego na ołtarzu, który rzekł: Uderz w gałkę, aż zadrżą podwoje, a rozetnij je wszystkie od wierzchu ich, a ostatek mieczem pobiję; żaden z nich nie uciecze, i nie będzie z nich nikt, coby tego uszedł.
3.GDAŃSKA.2017Widziałem Pana stojącego na ołtarzu i powiedział: Uderz w nadproże, aż zadrżą węgary. Rozetnij głowy ich wszystkich, a pozostałych zabiję mieczem. Żaden z nich nie ucieknie i żaden z nich nie ocaleje.
4.CYLKOWUjrzałem Pana stojącego nad ofiarnicą, który rzekł: Uderz w kapitel, aby zadrżały nadproża i roztrzaskaj je o głowę wszystkich! Szczątki też ich mieczem porażę; żaden uciekający nie ujdzie z nich, a nie ocali się z nich żaden niedobitek.
5.MICHALSKIWidziałem Pana, stojącego nad ołtarzem i mówił: Uderz w głowice, a zachwieją się wiązania, i zwal je na głowy ich wszystkich, ja zaś pobiję resztę ich mieczem! Nikt z uciekających nie umknie, nikt też nie ocali się z umykających!
6.SZERUDAWidziałem Wszechmocnego stojącego przy ołtarzu. I rzekł do mnie: "Uderz w głowicę, niech zadrżą nadproża i roztrzaskaj je na głowy ich wszystkich; I pobiję mieczem resztę ich: żaden z nich nie ujdzie ani też nie uratuje się żaden uchodźca.
7.TYSIĄCL.WYD5Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, i On rzekł: Uderz w głowicę i niech zadrżą wiązania dachu, i niech spadną na głowy wszystkich! Pozabijam mieczem pozostałych, nie umknie z nich żaden, który ucieka, ani nie ocaleje z nich żaden, co się ratuje.
8.BRYTYJKAWidziałem Wszechmogącego stojącego przy ołtarzu. I rzekł do mnie: Uderz w głowicę, niech zadrżą sklepienia i upadną na głowy ich wszystkich, a resztę ich zabiję mieczem. Żaden uciekający z nich nie ujdzie ani też nie uratuje się żaden uchodźca.
9.POZNAŃSKAWidziałem Pana stojącego przy ołtarzu. Powiedział: "Uderz w głowicę, a zatrzęsą się progi, ugódź ich wszystkich w głowę, a pozostałych Ja pozabijam mieczem. Żaden z nich nie zdoła się uratować ucieczką, żaden z nich nie ujdzie z życiem.
10.WARSZ.PRASKAWidziałem Pana stojącego przy ołtarzu i słyszałem, jak mówił do mnie: Uderz w wierzchołek kolumny, tak by się poruszyły wiązania dachu. Ja sam wszystkim roztrzaskam głowy. A jeśli ktoś jeszcze ocaleje, tego mieczem zabiję. Nikt nie zdoła się uratować, nikt nie ucieknie, nikt się nie schowa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ujrzałem Pana stojącego nad ofiarnicą oraz powiedział: Uderz w kapitel kolumny, aby zadrżały nadproża i roztrzaskaj je o głowę wszystkich! A ich szczątki porażę mieczem; żaden z uciekających nie ujdzie, ani z nich nie ocali się żaden niedobitek.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZobaczyłem Pana stojącego przy ołtarzu. Powiedział On do mnie: Uderz w głowicę [kolumny], niech zadrżą sklepienia! Niech spadnie strop na głowy ich wszystkich! A ich resztę zabiję mieczem. Żaden z nich nie ujdzie, nie będzie ratunku dla żadnego uchodźcy!