« 1Krl 21:9 1 Księga Królewska 21:10 1Krl 21:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWydajcie dwa męża syny Belial, ać krzywe świadeczstwo powieta: „Złorzeczył Nabot Boga a krola”, wywiedźcie ji a ukamionujcie a tak umrze”.
2.WUJEK.1923A naprawcie dwu mężów, synów Belial, przeciw jemu, i fałszywe świadectwo niech mówią: Błogosławił Boga i króla: i wywiedźcie go i ukamionujcie, i tak niechaj umrze.
3.GDAŃSKA.1881I postawcie dwóch mężów przewrotnych przeciw niemu, którzyby przeciwko niemu świadczyli, mówiąc: Złożeczyłeś Bogu i królowi; potem wywiedźcie go, a ukamionujcie go, aby umarł.
4.GDAŃSKA.2017I postawcie przed nim dwóch synów Beliala, aby zaświadczyli przeciwko niemu, mówiąc: Złorzeczyłeś Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie, aby umarł.
5.CYLKOWI postawcie dwóch ludzi nikczemnych przeciw niemu, którzyby świadczyli przeciw niemu, i rzekli: Bluźniłeś Bogu i królowi! Poczem wyprowadźcie go i ukamienujcie na śmierć!
6.KRUSZYŃSKIi postawcie na przeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, którzy zeznają przeciw niemu w ten sposób: Złorzeczyłeś Bogu i królowi! Po czym wyprowadzicie go i ukamienujecie go, niech umrze".
7.TYSIĄCL.WYD5Posadźcie też naprzeciw niego dwóch ludzi nikczemnych, by zaświadczyli przeciw niemu, mówiąc: Zbluźniłeś Bogu i królowi. Potem go wyprowadźcie i kamienujcie, tak aby zmarł.
8.BRYTYJKAWysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści: Bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go na śmierć.
9.POZNAŃSKANaprzeciw niego posadźcie dwóch ludzi, synów Beliala, aby świadczyli przeciw niemu, mówiąc: "Złorzeczyłeś Bogu i królowi". Następnie wyprowadźcie go i ukamienujcie, aby umarł.
10.WARSZ.PRASKANaprzeciw Nabota niech zasiądzie dwóch ludzi Beliala, którzy niech tak świadczą przeciw niemu: Bluźniłeś Bogu i królowi! Potem niech go wyprowadzą [poza miasto] i kamienują, aż umrze.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto postawcie przeciw niemu dwoje nikczemnych ludzi, którzy by świadczyli przeciw niemu, mówiąc: Bluźniłeś Bogu i królowi! Następnie go wyprowadźcie i ukamienujcie na śmierć.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZnajdźcie dwóch łajdaków gotowych zaświadczyć, że bluźnił on Bogu i królowi, po czym wyprowadźcie go i ukamienujcie - niech umrze.